Motion (L) till fullmäktige om söndagsöppet stadsbibliotek i Eskilstuna

Camilla Cederlöf, fullmäktigeledamot för liberalerna i Eskilstuna, förordar in en motion till kommunfullmäktige att Stadsbiblioteket skall hållas öppet även på söndagar.

I motionen skriver hon:

Det är beklagligt att det idag inte går att besöka ett enda av Eskilstunas bibliotek under söndagar och Liberalerna vill att kommunen ska prioritera biblioteken mer. Genom att öppna upp stadsbiblioteket på söndagar så kan fler människor få tillgång till böcker, tidskrifter, internet och en mängd andra aktiviteter i en lugn och inspirerande miljö.

I en tid där många familjer påverkas av ekonomiska åtstramningar så kan ett söndagsbesök på biblioteket även vara en rolig och bra aktivitet som inte medför några större kostnader.

Vi vet att ett barn som läser eller blir läst för regelbundet kan mellan 50 000 till 70 000 ord vid 17 års ålder. Ett barn som inte gör detta har ett ordförråd på 15 000 – 17 000 ord. Skillnaden är skrämmande och betonar vikten av att vi satsar på att utveckla barns läsvanor tidigt. Det är en av flera anledningar till att det är viktigt att vi öppnar upp stadsbiblioteket på söndagar

Med aktiviteter som läxhjälp, språkkurser och studiecirklar hjälper biblioteken människor att lära sig nya saker, förbättra sina kunskaper och utveckla sina kreativa förmågor. Genom att låta stadsbiblioteket hålla öppet på söndagar så bidrar vi till långsiktigt ökad fortbildning och med det, minskad arbetslöshet. Med utökade öppettider på bibliotek underlättar vi även för barn från trångbodda hem att kunna studera, trångboddheten blir för många än mer påtaglig under helgerna.

You May Also Like