Kampen mot klimatkapitalet utvecklas och preciseras

Emma Lundströms artikel har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

Vad kräver den gröna omställningen? Vad är det vi ska ställa om till? Massproduktion av elbilar och kärnkraft? Är det verkligen en omställning? Är det inte bara ännu ett uttryck för kapitalets inneboende behov av att förmera sig?

Den som undrar över allt det här kanske kan få svar om ett par veckor. Då sker nämligen Week of Action. En landsomfattande aktionsvecka (15 – 22 september) med fokus på social rättvisa och klimaträttvisa.

Den svenska regeringen vill se fler nya gruvor. Den vill se fler kärnkraftverk. Fler vindkraftverk. Allt i namn av det som kallas för “den gröna omställningen”. En omställning som i praktiken handlar om att kapitalet ska kunna fortsätta att förmera sig – trots att det egentligen inte är ekologiskt och socialt hållbart.

SVT rapporterade nyligen att de belopp som regeringen satsar på sökandet efter metaller och mineral är de högsta på 20 år. Statliga Bergsstatens vikarierande bergmästare, Helena Kjellson, säger till SVT att vi i dagsläget är “beroende av länder som Kina för att klara den gröna omställningen” och att vi därför behöver “utöka den svenska utvinningen”.

Just nu siktar internationella gruvbolag in sig på Dalsland i jakten på bland annat koppar, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Undersökningstillstånden flödar. Och banar väg för nya gruvor. Mark, vatten och människor hotas. Kommunen har ingenting att säga till om.

Den gröna omställningen ska rulla på och den ska vara ohindrad, om regeringen får bestämma. Kapitalet ska kunna fortsätta att förmera sig, med lite grön färg över maskineriet.

Men alla är inte med på tåget. Minst sagt. Den 16 september är det återigen dags för en kraftsamling från landets omfattande nätverk av gruvmotståndare. Det har gått några år sedan sist. Men nu är det bråttom. Frågan håller på att ställas på sin spets.

EU-kommissionen har nämligen lagt fram ett nytt lagförslag till Europaparlamentet. Förslaget behandlas just nu och kallas EU Critical Raw Materials Act. Där finns ett avsnitt som handlar om att företag kan ansöka om att få komma med på en lista över så kallade kritiska projekt – på engelska: “over riding public interest”.

Om företagen kommer med på den listan kan de bland annat få göra undantag från EU:s egna miljöskyddslagar. De kan också få en betydligt snabbare tillståndsprocess för brytning.

Enligt Urbergsgruppen – och andra miljöorganisationer som anordnar den stora manifestationen – innebär det nuvarande förslaget att även om miljökonsekvensutredningar visar att verksamheten kan få stor negativ påverkan på vattnet och miljön, liksom på människors och djurs hälsa, så kan bolagen ändå få tillstånd.

Ovanpå detta så har den svenska regeringen lagt fram förslag till ändringar i lagstiftningen för att kunna skynda på tillståndsansökan för gruvor. Trots att det redan idag är väldigt lätt för internationella bolag att få göra prospekteringar i Sverige.

Det finns alltså en omfattande motståndsrörelse som inte tänker acceptera att människor och miljö körs över för profitens skull. Som tänker sätta hårt mot hårt mot gruvindustrins lobbyorganisationer.

Lördagen den 16:e september samlas dessa människor på Sergels torg i Stockholm för en stående manifestation mot den gruvhets som sveper över landet och världen: “Vi är övertygade om att det inte går att lösa klimatkrisen genom att öppna nya gruvor överallt som förstör värdefulla vattentillgångar och känsliga ekosystem.

En av dem som tänker åka till Stockholm för att delta i manifestationen är Ulla Kjellander från Naturskyddsföreningen Skaraborg. Hon deltar för att hon vill skapa förståelse för frågorna:

Vi kan inte offra mer natur i tron att vi räddar klimatet. Klimatet kan endast räddas om vi slutar att konsumera ohejdat. Vi måste återbruka mer och använda jordens resurser mer snålt och eftertänksamt – inte bara exploatera alla råvaror nu. Vad har vi för rätt till det, inför kommande generationer?

Hon hoppas att manifestationen ska väcka opinion kring dessa tidens ödesfrågor.

Gruvmotståndsmanifestationen i Stockholm är en del av aktionsveckan Week of Action for social and climate justice som äger rum mellan 15 och 22 september. Då manar över 30 organisationer, grupper och gräsrotsrörelser till aktioner för social rättvisa och klimaträttvisa i hela landet.

Bakom initiativet ligger rörelser som tar de sociala och ekologiska kriserna på allvar, som Extinction Rebellion, Aurora, Momentum och Fridays For Future. De uppmanar alla som kan att delta: skolklasser, idrottsföreningar, fackförbund, individer och grupper.

Emma Lundström

You May Also Like