Kurdiska YPG:s och YPJ:s fanor. Fotot, taget av Rolf Waltersson, är från Vänsterpartiets förstamajdemonstration i Eskilstuna 2023. YPG och kvinnomilisen YPJ är den Rojava-kurdiska organisationen PYD:s väpnade styrkor. De spelade en fullkomligt central roll i besegrandet av IS-terroristerna. PYD är ett socialistiskt, feministiskt och sekulärt, icke-religiöst, parti. Sveriges regering har solidariserat sig med den turkiska Erdoğan-regimens militära angrepp på Rojava, det av PYD kontrollerade området i norra Syrien. Den svenska regeringen har motiverat det med att den turkiska regimen och militären bekämpar “terrorism”. PYD:s “terrorism” menar Sveriges regering härrör ur PYD:s kontakter med PKK. Och PKK, som liksom PYD spelade en stor roll i nedkämpandet av IS, är stämplat av Turkiet som en terroristisk organisation. Domstolar i Europa har ifrågasatt EU:s och EU-stater terrorist-stämpling av PKK. eFOLKET anser att PKK inte är en terrorist-organisation, utan en befrielserörelse. Den meningen kommer eFOLKET att fortsätta med att hävda, oavsett Tidölagets åtgärder för att strypa yttrandefriheten.

Morgondagen, 1 juni 2023, kommer att gå till historien

Artikeln nedan var den 25 maj publicerad som ledare i tidningen Internationalen.

*****

  • Befrielse- och solidaritetsrörelser kriminaliseras
  • Den nya lagen förbjuder all typ av delaktighet
  • Matlagning och barnpassning kan bli olaglig

Det är inte första gången som Internationalens ledare skriver om den nya så kallade terroristlagen, lagen om att straffa deltagande i terroristorganisation. Men snart är det alltså dags. Den 1 juni träder den i kraft.

Lagen hetsades fram av regeringen i ett fåfängt försök att blidka Erdoğan och hans kravlista för att ratificera Sveriges Natoansökan. Erdoğan sa senast i en intervju med CNN efter den första valomgången i turkiska presidentvalet att “vi inte är redo för Sverige just nu”. Sverige låter, enligt Erdoğan, terrorgrupper “röra sig fritt på Stockholms gator” och Turkiet kommer inte att godkänna Sveriges medlemskap så länge det får fortgå.

Utrikesminister Tobias Billström å sin sida tycker att vi i och med den nya lagen har uppfyllt vår sida av det avtal som slutits mellan Turkiet, Sverige och Finland.

I sin iver inför ett svenskt Natomedlemskap vill Billström inte kritisera Turkiet utan framhäver istället sin förståelse för Turkiets “kamp mot terrorism”, trots att Turkiet har en lång historia av att med terroristanklagelser fängsla oppositionella politiker och journalister som skriver misshagligt om regimen.

Den nya lagen förbjuder delaktighet i “terroristorganisation”. Förutom själva “terrorhandlingar” ska det alltså bli straffbart att, med justitieministerns exempel, “ta hand om utrustning, sätta upp läger, ordna möteslokaler, administrera bostäder, passa barn, anordna aktiviteter, laga mat eller ansvara för transporter.”

Lagförslaget fick kraftig kritik från bland annat Lagrådet som inte ansåg att förslaget dög som grund för lagstiftning. Att lagen var otydlig, att det fanns en risk för allt för långtgående kriminalisering och svårighet för domstol att göra bedömningar av politisk art. Att det finns en risk att olika slags stöd till befrielse-, motstånds- eller demokratirörelser kan komma att betraktas som deltagande i terroristorganisation.

Trots den svidande kritiken gick regeringen vidare med lagförslaget. I jakten på NATO-medlemskap vägde Lagrådets kritik lätt.

Och det är ju just det. En politisk fråga vilka organisationer som klassas som terrorister och vilka som inte gör det. I Billströms värld är Turkiet ett demokratiskt land medan kurderna är att räkna som terrorister.

Kurdistans Arbetarparti, PKK, som sedan läge är en av EU terrorstämplad organisation, finns på listan, något som Vänsterpartiet enligt kongressbeslut vill ta bort. Men på det sluttande planet valde Billström och regeringen att även offentligt markera avstånd även mot YPG/PYD, de kurdiska miliser i norra Syrien som bland annat var en viktig del i besegrandet av den i ordets sanna mening terroristiska IS.

Denna rättsosäkerhet som riskerar att göra det olagligt att demonstrera, lyfta fel flaggor och passa barn ska nu alltså bli lag.

Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot.

Även Socialdemokraterna röstade för lagen.

Kristersson och Billström ska oavsett vilka lik de kliver över, få ikläda sig den mantel som förde Sverige in i NATO, och Socialdemokraterna springer efter. Redan har den kommande lagstiftningen börjat ge effekt som då Swedbank stängt ner kontot för en tjugofemårig stödverksamhet för kurdiska barn (Internationalen nr 20).

Det här är ett viktigt tillfälle för oss att visa vårt motstånd mot odemokratiska lagar, Erdoğans despoti och ett svenskt NATO-medlemskap – till stöd för kurderna och demokratiska rättigheter, mot blåbrunt högerstyre, militarism och de blåbrunas medlöpare. Låt oss inte tystna nu.

LÄS OCKSÅ: Stöd kurdernas kamp – stoppa NATO-kryperiet för Erdoğan

Första maj i Eskilstuna. eFOLKET:s ordförande Linnea Lindbom med befrielserörelsen Kurdiska Arbetarpartiets, (PKK:s) fana. I likhet med PYD är PKK en feministisk och icke-religiös organisation. Organisationens väpnade kamp består idag av att man försvarar sina baser i norra (kurdiska) Irak – mot Erdoğan-regimens angrepp. PKK tar avstånd från terroristiska metoder. Medan Erdoğans regim systematiskt och i stor skala fängslar politiskt oppositionella och journalister. Den turkiska regimens förtryck av den kurdiska befolkningen har genom åren präglats av trakasserier, fördrivningar, mord, terror, tortyr och fängslanden. Foto: Rolf Waltersson.

You May Also Like