Foto: Ayesha Firdaus /Unsplash.com.

Yttrandefrihet och hets mot folkgrupp – lagar som ibland krockar med varandra

Med anledning av den högerextremistiske provokatören Rasmus Paludan och hans koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm har det blossat upp en debatt där det höjs röster för att i lag förbjuda bränning av koranen och andra religiösa skrifter.

En opinionsundersökning visar att 42 procent vill att det ska vara förbjudet “att bränna olika religioners heliga böcker offentligt, som Koranen eller Bibeln”
43 procent tycker att det ska vara tillåter.
15 procent är tveksamma, vet ej.

Jag har tidigare påpekat att lagen om yttrandefriheten att bränna koranen och lagen om hets mot folkgrupp ibland står i strid mot varandra. Så här beskrivs lagen om hets mot folkgrupp:

För hets mot folkgrupp döms, enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, – den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse eller sexuell läggning.”

Jag tycker att bränning av koranen faller under begreppet “hets mot folkgrupp” och alla de som bekänner sig till den islamistiska religiösa tron.

Med anledning av Paludans tidigare koranbränningar på olika platser runtom i Sverige har Civil Rights Defenders gjort fyra polisanmälningar om “hets mot folkgrupp”. (se lästips).

Dessa anmälningar är under utredning och något rättsligt prövning har ännu inte gjorts.

Det finns även tillfällen är Rasmus Paludan nekats polistillstånd för koranbränningar med hänvisning till ordningslagen.

Det sägs att yttrandefriheten är en frihet under ansvar. Vilket betyder just att man inte får yttra sig på ett sätt som innebär “hets mot folkgrupp”.

Därför ska det bli intressant att se vad som händer med de polisanmälningar Civil Rights Defenders lämnade in förra året.

Man undrar också om polisen ser Rasmus Paludan som nån slags VIP-koranbrännare (VIP = Very Important Person) när han får polistillstånd, polisskydd samt poliseskort både till och från platsen utanför Turkiets ambassad där han eldade upp sin koran..

Kanske det finns skäl att förtydliga och “strama upp” vad som faller under begreppet “hets mot folkgrupp” och hur den lagen ska tolkas, utan att för den skull börja tumma på lagen om yttrandefrihet.

Rasmus Paludan förklarar sina koranbränningar med att han “vill testa den svenska yttrandefriheten”. Hans parti Stram kurs vill förbjuda islamism i Danmark.

Riktigt illa vore det om man ogenomtänkt och i hast börjar ifrågasätta och inskränka yttrandefriheten utifrån det uppskruvade politiska läget med Sverige, Turkiet och Nato-ansökningen.

Man måste kunna hålla både två och tre bollar i luften samtidigt. Vad blir nästa steg om man förbjuder bränning (hädelse) av religiösa skrifter?

Blir det förbjudet att “skända” flaggor och andra nationalsymboler? Blir det förbjudet att häckla kungen och kungahuset?

I Turkiet är det olagligt att “tala illa” om presidenten. Det kan straffas med fängelse upp till fyra år. (se lästips).

Slå vakt om yttrandefriheten! Men gör det under ansvar genom att inte hetsa mot människor med anspelning på “ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like