Guardian om mordet på Olof Palme: Hemligt möte Sverige-Sydafrika den 18 mars i år!

I The Guardian finns idag (8/6) två artiklar innehållande anmärkningsvärda uppgifter. Uppgifter av ett slag som tycks peka på att Palme-utredarnas presskonferens på onsdag kan komma att handla om apartheidregimens delaktighet i mordet på Olof Palme 1986.

Den ena artikeln, South Africa may hold the answer to who murdered Olof Palme, har den svenske diplomaten Göran Björkdahl som författare. Denne redogör för sitt mångåriga undersökningsarbete, och samtal med befattningshavare på olika nivåer, inom den sydafrikanska säkerhetstjänsten.

Till eFOLKET säger Göran Björkdahl:

En hög general inom säkerhetstjänsten har vid ett möte med mig vidgått att Sydafrika var inblandat. Han har också givit namnen på dem som direkt deltog i mordet i Stockholm. Varför skulle han, och andra, säga sådant om Sydafrika inte var inblandat?

Redan 2015 berättade, inför kamera, en annan general, Chris Thirion (pensionerad, med bakgrund i den militära underrättelsetjänsten) för Göran Björkdal att han trodde att Sydafrika deltagit i mordet:

Ja, jag tror det – jag är ledsen att säga det, men ja, det tror jag, sa Thirion, och riktade blicken in i kameran,

Den andra artikeln, Sweden to present findings on Olof Palme assassination, har Guardian. medarbetaren Julian Borger som författare. Borger har bland andra intervjuat Björkdahl, och redogör för sensationell information som Björkdahl fått från sydafrikanska källor: De 18 mars i år träffades i Pretoria delegationer från Sydafrika och Sverige. Mötet ägde rum på Department of International Relation and Cooperation (DIRCO). På mötet deltog Loyiso Jafta, chef för South African Security Agency.

DIRCO sorterar formellt under utrikesdepartementet, så man får utgå från att också UD-representanter deltog på den sydafrikanska sidan. Och då bör det funnits både SÄPO- och UD-folk på den svenska sidan också, säger Göran Björkdahl till eFOLKET.

Och rimligen borde ju någon från Palme-utredningen också varit på plats, tillägger han.

Till eFOLKET säger en av de poliser som tidigare varit knuten till Palmeutredningen:

Väldigt mycket talar, enligt min mening, för Sydafrika-spåret. Därmed inte sagt att det är säkert att det är det spåret som kommer att presenteras som lösningen av Krister Petersson och Hans Melander, på onsdag.

Göran Björkdahl. Bild från kunskapskanalen.se

You May Also Like