Monroe-doktrinen och planen på 5 000 legosoldater mot Venezuela

En ny plan håller på att ta form i Vita Huset och inom den venezolanska högern. Detta som en följd av de återkommande misslyckade försöken att rekrytera militärer från de Bolivarianska nationella väpnade styrkorna.

Under premissen att “alla sätt är bra”, som Donald Trump och hans rådgivare etablerat i sin utrikespolitik, försäkrade USAs president i tv-kanalen Fox News att nästa vecka ”kommer många saker att hända i Venezuela, några av dem mycket tuffa”, samtidigt som han upprepade att “alla alternativ finns på bordet”, vilket pekar på tillgripandet av militärt våld.

Enligt Trump skulle Maduro “hålla på att förlora kontrollen över landet”, varför USA planerar ett slag hårdare än det som iscensattes efter fritagningen av Leopoldo López och som snabbt besegrades.

Mike Prince, boss inom bolaget Academi (tidigare Blackwater). Bolaget är den största privata och profitbaserade aktören i USA, inom branschen krig, tortyr och massakrer.

Reuters avslöjade nyligen att det privata företaget Academi [tidigare Blackwater], skulle få i uppdrag att skapa en armé med 5 000 legosoldater för att omvandla händelsen till ett inbördeskrig i Venezuela. Denna plan fördömdes av den Bolivarianska regeringen som ytterligare ett bevis på att oppositionens “protester” betalas och organiseras av Washington.

Enligt rapporter uppstår planen med legosoldater efter de successiva misslyckade försöken att rekrytera soldater från de Bolivarianska nationella väpnade styrkorna, FANB, en process som kulminerade i spridandet av den falska nyheten att dess chef, [försvarsminister] Vladimir Padrino, i hemlighet skulle förhandla med USA. Detta har förnekats av honom själv via olika uttalanden.

De har inget folk och under chavismen kommer de inte att uppnå det de är ute efter; det pågår en stor internationell mediekampanj för att man ska tro att det venezolanska folket är splittrat, sa ordförande i Nationella konstituerande församlingen Diosdado Cabello apropå de lögner som spridits av det särskilda sändebudet Elliott Abrams om en påstådd konspiration mellan Padrino och imperiet.

Fake news, ett icke-konventionellt vapen

Ryktena har blivit virala som en följd av Washingtons nya regeringsstil, så utrikesminister Mike Pompeo ville dölja smaken av nederlag från den 30 april med att säga att “Maduro är kvar i Caracas för Moskva tvingade honom att stanna”, med vilket de dessutom förstärker en annan falsk nyhet: den ryska konspirationen i Venezuela.

Om vi ​​drar oss till minnes alla uttalanden av officiella representanter för USAs administration om Venezuela, så kommer frågorna om dem inte att ta slut; och svaret på alla dessa frågor är: det är inte sant, säger Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister.

Trump-administrationens galenskap hotar att förstöra halvklotet och USA självt, så till den grad att imperiet redan håller på att skapa en lobby i FN för att införa en interventionsinriktad och militär agenda i Venezuela, mot vilken Ryssland ställer en annan grupp länder för att inte den redan bräckliga internationella politiska balansen ska brytas. Sådana planer inom FN skulle utgöra förevändningen för att legitimera den armé av legosoldater som håller på att skapas.

Jag hoppas att gruppen har ett starkt stöd i organisationen, för det handlar om en mycket enkel sak: att försvara de grundläggande reglerna och principerna i internationell rätt som fastställts i FN-stadgan, betonade Lavrov om det ryska initiativet.

Rysslands utrikesminister förklarade att han samtalade med Mike Pompeo, och varnade honom för Monroe-doktrinens olämplighet, och försäkrade honom också att Ryssland inte blandar sig i andra staters inre angelägenheter.

Jag tror att den tillkännagivna avsikten att återgå till en doktrin som är 200 år gammal visar på den bristande respekten gentemot det venezolanska folket och länderna i Latinamerika, sa Lavrov.

Monroe-doktrinen från 1823 är känd för James Monroes fras “Amerika åt amerikanerna”, med vilket man menar att USA skulle vara den makt som har rätt att ostraffat och exklusivt agera i det latinamerikanska området.

Granma 190502

La Doctrina Monroe y sus 5 000 mercenarios contra Venezuela

Översättning: Christine Vaple

Artikeln har i svensk översättning tidigare (3/5 2019) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningen hemsida.

You May Also Like