Idag (lördag 4/maj) protesterades i åtta städer mot den inhumana behandlingen som drabbar många människor på grund av försäkringskssans omänskliga prxis. I Eskilstuna har Birgitta Gustafsson – till höger på bilden – varit initiativtagare till protestaktionen, som ägde rum på Bibliotekstorget. Foto: Rolf Wltersson.

Manifestation i Eskilstuna mot försäkringskassans behandling av långtidssjuka.

Att Sverige har blivit ett allt mer ojämlikt samhälle under de senaste 40 åren är ingen hemlighet. Det som kan tyckas konstigt är frånvaron av motstånd mot de ökade orättvisorna.

En grupp som sett sina villkor stadigt försämras är de långtidssjukskrivna och en person som tycker det är dags för verkligt motstånd är Birgitta Gustafsson i Eskilstuna. Tillsammans med personer i sju andra städer (Luleå, Östersund, Stockholm, Kalmar, Motala, Göteborg, Skövde) har Birgitta tagit initiativ till manifestationer den 4 maj.

Beslutsamheten om att kämpa för medmänsklighetens återupprättande var stark.

I Eskilstuna samlades en grupp med plakat, informationsblad och iklädda gula västar på Biblioteksplan. Birgitta Gustafsson höll ett appelltal och namn samlades in för att uttrycka protest mot den misshandel långtidssjuka utsätts för.

e FOLKET fick en pratstund med Birgitta. Hon berättade att hon själv led av en kraftig ovanlig variant av blödarsjuka (von Willebrands sjukdom) och att hon i februari 2017 höll på att förlora sin tjugofemprocentiga sjukskrivning. Tack vare att fallet uppmärksammades i medierna backade försäkringskassan. Men jag kan ju, så som det fungerar nu, när som helst blir utförsäkrad.

Birgitta kunde berätta om hur självmord sker bland långtidssjuka som inte orkar med kampen mot byråkratin.
Läkarintyg måste vara det som gäller, tjänstemän på försäkringskassan ska inte, med frånvaron av medicinsk utbildning, kunna fatta dessa livsavgörande beslut.

Birgitta berättade att hon hört Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet mena att regelverket helt enkelt kan dras tillbaka. Den ansvariga ministern Annika Strandhäll ville däremot tillsätta en utredning. Hur många kommer att gå under innan utredningen kommer fram med något undrar Birgitta

Nu bedriver gruppen en namninsamling och försöker göra regeringen medveten om situationen. Hur man kommer att fortsätta är inte klart. Det ligger i sakens natur att just denna drabbade grupp ofta saknar kraft att orka med en krävande kamp mot byråkratin.

Man har dock slagit fast ett antal krav som man uppfattar som centrala. Vi gör här en sammanfattning:

– Sjukintyget ska gälla eftersom läkaren är den som är medicinskt utbildad och kunnig samt den som har träffat den sjuke.

– Ett krav är att Försäkringskassans så kallade niodagarsmål för sjukpenning tas bort. Målet, som infördes i september 2015, innebär att Försäkringskassan år 2020 inte ska betala ut mer än nio dagar sjukpenning i snitt per person och år.

– Kravet kan vara på gång att resultera i ändring.

– Även arbetslösa ska kunna få sjukersättning.

– Man ska kunna var sjuk och ta hand om sitt barn med särskilda behov.

– Ingen människa ska utförsäkras utan att det finns en plan för hela vägen så att en person alltid har någon slags inkomst. Fattigdom gör ingen frisk.

– En utredning om hur många som har dött på grund av Försäkringskassans hantering av människor måste tillsättas.

– Förändringen behövs nu! Vi är många som lever i fattigdom och kämpar för att överleva.

I informationsbladet skriver man vidare:

Varför gula västar? Det gör att vi syns och det är något som många har hemma. Dessutom relaterar vi till det folkliga upproret i Frankrike,,,,,,Vi vill poängtera att vi uppmanar till en fredlig demonstration och att vi bestämt tar avstånd från alla former av främlingsfientlighet.

Från demonstrationsdeltagarna får vi tips om flera möten. Den 21 maj kommer Demensföreningen till exempel att anordna en föreläsning om demensproblematiken på Mälardalens högskola. Föreläsare är Yngve Gustafson professor i geriatrik vid Umeå Universitet.

eFOLKET kommer att med intresse följa utvecklingen och hoppas på fler initiativ från dem som drabbas av ojämlikhetspolitiken.

Foto: Rolf Waltersson

Text: Peter Widén

You May Also Like