Bildskapare: The Pixelman / Pixabay.

Militaristiskt lågvattenmärke på DN:s ledarsida

Som uppbackare av militarism och krigisk imperialism har det sedan den massmediala pressen såg dagens ljus alltid funnits horder av tjänstvilliga propagandistiska skrivbiträden.

Dagens Nyheters nye ledarskribent Jesper Ahlin Marceta är ett typiskt exempel på den sorten.

Jesper Ahlin. En poserande, vulgär och militaristisk macho-fjant? Förvisso, men hans pseudovetenskapliga orerande och föraktfulla utfall mot allt och alla som vägrar acceptera krig som en nödvändighet passar idag mäktiga och mörka krafter som hand i handske. Foto från Wikipedia.

I en ledare publicerad den 5 augusti, dagen före årsdagen av Hiroshimabomben, går Ahlin till attack. DN:s ledarskribenter har under sommaren tipsat om “sommarläsning”, och Jesper Ahlins lästips är en bok av en brittisk akademiker och tidigare arméofficer, Mike Martin.

Boken heter How to fight a war (Hur ett krig ska föras). Ahlin skriver beundrande:

‘How to fight a war’ är obönhörligt pragmatisk. Boken tar vara på insikten att krig är en nödvändig del av mänskligheten som vi känner den. Hur ska vi förhålla oss till krig, givet att det är och kommer att förbli en brutal. ondskefull och sorglig – men framförallt en ofrånkomlig faktor.”

Krig är ingenting som människor ska inbilla sig att det går att undvika, enligt Dagens Nyheters ledarskribent. Det handlar inte om om, utan om när kriget kommer. Ett krig som kan komma att utspela sig varsomhelst i världen.

Ahlin misstänker att svenskar tyvärr kanske inte ännu är inställda på att kriget kommer att föras utanför Sveriges gränser:

I och med NATO-inträdet som vi nu står inför kommer det att förändras. Krig kommer att innebära att svenska infanterisoldater dödar och dödas i utländska skyttegravar i försvaret av andra länders politiska och territoriella integritet. Det förbinder vi oss till när vi släpper in försvarsalliansen.”

Att det inte bara handlar om insatser i Nato-länder och NATO-länders indiceras av Sveriges engagemang i det av Storbritannien ledda Joint Expeditionary Force (JEF) och den av Frankrike planerade insatsstyrkan E12. Båda ska med kort varsel kunna sättas in varsomhelst i världen. Och båda är i praktiken knutna till NATO, som också på senare tid gjort klart att hela världen är ett potentiellt operationsområde. Vilket också har visat sig i Afghanistan, Jugoslavien och Libyen, liksom där NATO-makter samarbetat och agerat med suveränt förakt gentemot folkrätten, som USA och Storbritannien i Irak.

Sverige har också slutit speciella militära samarbetsavtal med USA, och Sveriges nuvarande statsminister underströk nyligen att Sverige och USA i Kina har en gemensam “motståndare”. Idag pressar USA på sina allierade för ökad ekonomisk krigföring gentemot Kina, men även det militära vapenskramlet har tilltagit. I USA har höjts röster för att slå till mot landet som betraktas som den strategiskt viktigaste konkurrenten. Hotet om kärnvapenkrig tornar upp sig. Och Ahlin manar till höjd beredskap. Sverige ska vara med!

Bildskapare: kalhh / Pixabay.

Att de NATO-insatser som närmast är att räkna med kommer att handla om insatser i områden i Tredje världen är mer än troligt. Det handlar om att säkra tillgångar till strategiska råvaror, investeringsområden, marknader och geopolitiskt viktiga militära stödjepunkter.

Betecknande är också att den av Ahlin så beundrade brittiske officeren och krigsfilosofen Mike Martin hämtat sina erfarenheter från Afghanistan, Burma, Kongo och Nordafrika.

Martin har också verkat för multinationella bolagsintressen i områden i Tredje världen, och representerar på så sätt tendensen  att sektorer inom den så kallade “akademin”, liksom de kapitalistiska medierna,  allt fastare knyts till det militärindustriella komplexet.

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Ahlin för sin del har medverkat i antologier utgivna av det svenska storkapitalet förlag Timbro. Dessutom tillhörde han 2021 0ch 2022 redaktionen för Liberal Debatt, och har medverkat i de liberala dagstidningarna Vestmanlands läns Tidning och Västerbotten-Kuriren.

Att liberaler ofta stått för gapig jingoism och ett av förakt präglat förhållningssätt gentemot fredsrörelsen är sedan länge känt. Ahlin hånar i sin DN-ledare föraktfullt tanken på ett icke-våldsförsvar och uppfattningen att krig går att undvika.

Men vi är tack och lov många som är övertygade om att krig trots allt faktiskt går att undvika. Och att krig måste undvikas.

I en tid då stormakterna imperialistiska konkurrens hotar världen med massakrer och kärnvapenkrig måste Ahlin, hans uppdragsgivare inom det militärindustriella komplexet och folkhatets alla propagandister svepas undan. Vårt svar heter internationell solidaritet, baserad på förnuft, klasskamp och enkel humanitet.

Liberala pajasmilitarister som Jesper Ahlin och arroganta psykopatiska imperiebetjänter som Mike Martin representerar och tjänar mäktiga krafter. Krafter som står mot all elementär mänsklighet och hela mänsklighetens utsikt till överlevnad. Dessa krafter och det de står för måste därför bort. Omänskligheten måste besegras!


You May Also Like