Sverige är fantastiskt!

Det klagas över hur dåligt det är i Sverige. Visst, det finns mycket som inte fungerar som man kunde önska sig.

Men vi får inte glömma hur fantastiskt vårat land trots allt är. Det finns tre områden där Sverige verkligen sticker ut, där Sverige är unikt. Ja till och med världsunikt.

För det första:

Sverige lär vara det enda land i hela världen där skattepengar som är avsatta för skolan kan “förvandlas” till vinster som stoppas i privata fickor.

För det andra:

Sverige lär vara det enda land i hela världen där pensionsinkomst beskattas högre än arbetsinkomst.

För det tredje:

Sverige är det land i världen som har den största vapenexporten när man räknar per capita. Med tanke på hur litet Sverige är så är vår vapenproduktion och vapenexport enorm.

Det finns till och med ett talesätt: “Det Svenska stålet biter

På tal om hur litet Sverige är. Sverige var en gång i tiden betydligt större. Men Sverige har “krympt”, vilket kartan visar.

Eller som det står i vår nationalsång:

Du tronar på minnen från fornstora dar
då ärat ditt namn flög över jorden.

Tänk ändå att i mellanmjölkens land, i landet “lagom”, kan vi slå oss för bröstet och säga att vi i alla fall är bäst/värst i hela världen i något.

Sverige är fantastiskt!

Waltersson

You May Also Like