Metall i allians med arbetsgivarna: Försvaga strejkrätten

Transportföretagen vill se begränsningar av konflikträtten. När de bad om ett möte med regeringens utredare i frågan bjöd de in tillsammans med IF Metall. Upprinnelsen är konflikten i Göteborgs hamn.

För bakgrund till konflikten se eFOLKETs tidigare artikel:
Tidigare LO-juristen Kurt Junesjö : ”Inskränkt strejkrätt hot mot hela arbetarrörelsen!”

Tidningen Arbetet rapporterade tisdag den 6 februari att Transportföretagens vd Mattias Dahl i oktober skrev till regeringens utredare Tommy Larsson tillsammans med IF Metall:

“Vi önskar träffa aktuell utredning för att få delge utredningen vår syn på aktuell fråga. Med vi avses Transportföretagen, Teknikföretagen, IF Metall och Unionen.”

När Arbetet frågar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä om den gemensamma skrivelsen med arbetsgivarna avböjer han att kommentera. Transportföretagen ger dock sin syn på saken.

– Det är väl det den svenska modellen går ut på, att fack och arbetsgivare tar ansvar i kritiska lägen och gemensamt hittar lösningar. Vi försökte att gemensamt framföra vår syn; att det här behöver göras, men ingenting mer, säger Mattias Dahl.

I Dagens Nyheter den 3 februari gjorde Peter Annerback, ordförande i Hamnarbetarförbundets lokalavdelning 4, en bedömning av hur han tror att regeringens aviserade förändring av strejkrätten kommer att utformas.

– Lagförslaget kommer säkert att vara särskilt riktat mot oss och försöka undanta LO-förbunden. Ger man sig in på det är man i tassemarkerna både kring grundlagen och ILO-konventionen.

Tommy Jansson

Läs mer:

Oväntad allians om konflikträtten
Fackbasens strid lamslår största hamnen

You May Also Like