Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö varnar för avtals-shopping: “Den allvarligaste försämringen sedan 1928”.

Om angreppet mot strejkrätten: ”Nya förslaget värre än den ursprungliga utredningen”

Nu ska arbetsmarknadsparternas förslag om förändrad strejkrätt skickas ut på remiss. Förslaget presenterades som en överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv tidigare i somras, som alternativ till regeringens omtalade strejkrättsutredning som färdigställdes ungefär samtidigt men som därmed skrotades. Internationalen har talat med juristen Kurt Junesjö, som är expert på arbetsrätt, och han menar att det nya förslaget till och med är värre än den ursprungliga utredningen.

– Det är parternas förslag som man nu avser att göra lagstiftning av. Det är ett förslag som helt stänger möjligheten för en facklig organisation att slå ut konkurrerande kollektivavtal där man bedriver avtals-shopping. Medan däremot utredningsförslaget innehöll en särskild regel som säger att om att den fackliga organisationen tidigare har haft kollektivavtal med företaget, så har man rätt att vidta stridsåtgärder för att få tillbaka det. Men den regeln finns inte med i parternas förslag, säger Kurt Junesjö.

– Det är otroligt mycket sämre för arbetarsidan och öppnar för avtals-shopping, det vill säga att arbetsgivaren kan byta till ett billigare avtal över huvudet på arbetarna.

I diskussionen om huruvida det behövs göras inskränkningar i strejkrätten har man hänvisat till den utdragna konflikten i Göteborg, där det oberoende facket Hamnarbetarförbundet kämpar för att få ett eget kollektivavtal för sina arbetare, medan arbetsgivaren istället hänvisar till ett avtal med Transport. Men Kurt Junesjö tror att det bara har använts som en förevändning för det nya lagförslaget.

– Jag tror överhuvudtaget inte att Hamnarbetarförbundet är huvudmålet för den här lagstiftningen, utan det är i själva verket IF Metall och Teknikarbetsgivarna, som har riggat det här förslaget för att kunna behålla märket, säger han.

Märket kallas den lönesättning som industrifacken och arbetsgivarna kommer överens om i avtalsrörelsen, och som sedan blir standard även för alla andra yrkesgrupper.

– Det är en otroligt låg lönesättning som går genom hela den svenska arbetsmarknaden, säger Kurt Junesjö.

Långt ifrån alla fackföreningar är nöjda med att industrin sätter märket, däribland 6F som är ett samarbete mellan flera LO-förbund som Seko och Byggnadsarbetarna.

– 6F menar att industrins norm inte kan gälla för hela arbetsmarknaden eftersom industrin endast omfattar en tredjedel av arbetsmarknaden. Dessutom är det så att det inte är industrin som behöver arbetskraft, utan det är den offentliga sektorn, och kan inte den offentliga sektorn ställa krav på högre löner, så fungerar inte arbetsmarknaden, förklarar Kurt Junesjö.

– Nu inför nästa avtalsrörelse, så kommer IF Metall säga att “om ni inte finner er i märket, så tänker vi hoppa av LO-samordningen och göra egna avtal”. Det kommer de andra fackförbunden först inte att finna sig i, men med den nya lagstiftningen så kan Metall säga att ”ni har inget vapen mot det här, vi kan plocka ut era medlemmar och ni har ingen chans att ta tillbaka dem”. Och då kommer 6F att falla tillbaka. Det är min analys av situationen. Det här förslaget som parterna har utformat passar den här modellen, medan det förslag som regeringsutredningen utformade trots allt innehöll en ventil för de fack som tidigare hade haft avtalet att behålla det genom stridsåtgärder.

Kurt Junesjö tror att det är väldigt liten chans att den nya lagstiftningen går att stoppa.

– Det som är allvarligt är att ingen inser faran. De övriga LO-förbunden sitter bara som lättskjutna duvor i skogen och väntar på att bli nedskjutna. Det är så låg intellektuell nivå på det här att man undrar hur de tänker. Men samtidigt är det så att LO:s och TCO:s ledande arbetsrättsjurister är med som konstruktörer bakom det här. Och det är klart att har man gjort sig av med hela sin juridiska arsenal på att göra ett arbetsgivarförslag, så är det svårt att utreda att det här avtalsförslaget är fackföreningsfientligt, säger han.

– För det är ju det, det är otroligt fackföreningsfientligt. Det här är den allvarligaste försämringen av strejkrätten som har skett sedan 1928. Och det är IF Metalls före detta ordförande, statsminister Stefan Löfven, som har satt det här i sjön.

Sista svarsdag för remissen är den 31 januari 2019. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Per Leander

You May Also Like