Insändare: Begränsar LO strejkrätten?

Rätten att strejka är det viktigaste vapnet för att försvara de arbetandes rättigheter. Svenskt Näringsliv har alltid försökt begränsa strejkrätten och idag finns avtal som på flera sätt inskränker strejkrätten. Den 5:e juni kom LO, TCO, SACO och Unionen överens med Svenskt Näringsliv om ett förslag med fler begränsningar i strejkrätten (Ds 2018:40). LO-toppen påstår att förslaget inte innebär några större försämringar och Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund påstår: Det här är ett ingrepp som inte innebär några som helst förändringar för oss som facklig organisation (ka.se den 30/11).

Kurt Junesjö är jurist och har arbetat med arbetsrättsfrågor på LO/TCO sedan 70-talet fram till 2004  hävdar tvärtom, att förslaget är en ren kapitulation. Förslaget har inte ens diskuterats på lokal nivå i fackföreningarna och bara ett fåtal kände till förslaget innan det presenterades. Det här agerandet försvagar tyvärr fackföreningarna.

I Västerbotten har Kommunals Arbetsplatsklubb Umeå Trafik skrivit en motion till kongressen i maj och uppmanat förbundet och LO att förkasta förslaget. Om riksdagen röstar för en lagstiftning vill man verka för en generalstrejk. Motionen röstades också igenom på repskapsmöte för Kommunal Västerbotten.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johnsson skriver i en insändare i VK 24/11: Självklart skulle LO aldrig acceptera förslag som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden. Det har vi heller inte gjort …Överenskommelsen innebär enbart att det inte blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att teckna kollektivavtal. Enklare uttryckt: … det är tillåtet att vidta stridsåtgärder som syftar till att teckna kollektivavtal. Men detta påståendet är mer eller mindre falskt!  Man får definitivt inte strejka för att teckna vilket kollektivavtal som helst eller för vad som ingår i ett kollektivavtal.  Här är två viktiga begränsningar i förslaget.

För det första blir s.k. avtalsshopping tillåten. Arbetsgivaren kan teckna avtal med den billigaste fackföreningen eller med en fackförening som styrs av arbetsgivaren, en s.k. gul fackförening. Idag är det tillåtet och det var det också i regeringsförslaget (SOU:2018:40 3.6.4) I parternas förslag blir det förbjudet att strejka för denna rätt (Ds 2018:40 5.2.2) Det är illa. Det drabbar Hamnarbetarförbundet som nu inte får strida för ett eget avtal istället för Transports, men kommer också att drabba Syndikalisterna eller vilket fackförbund som helst.

För det andra förbjuds stridsåtgärd för rättstvist gällande individuella tvister, t.ex. tvinga en arbetsgivare att återanställa en person som avskedats pga strejken (Ds 2018:40 5.3.1). Det är också en allvarlig försvagning av facket.

Svenskt Näringsliv är glada över att facktopparna ger arbetsgivarna större makt. Nu kan ju fackföreningar inte ens hota med, eller gå ut i strejk i flera viktiga situationer.

Per-Olof Balkedal
f.d. Kommunalare

You May Also Like