Marknadsskolan har spätt på segregationen

Kunskapskollaps var ordet som användes när den senaste Pisaundersökningen offentliggjordes. Svenska femtonåringars kunskaper i matematik och läsförståelse har sjunkit som en sten…Nu sprider sig paniken – och den bör sannerligen sprida sig när så mycket som en fjärdedel av tonåringarna knappt kan läsa en artikel. Att skolundervisningen fungerar är den främsta grund som kan läggas för ett civiliserat samhälle…

Tyvärr finns det skäl att oroa sig för att läget kan försämras ytterligare framöver: Nästa år och kommande år kommer nedskärningar i kommunerna att äga rum på de flesta håll och ofelbart lär det gå ut över skolan och även andra sociala verksamheter som indirekt också bidrar till att barnens skolresultatet förbättras: Varje borttagen elevassistent, varje förlorad fritidspedagog, varje nedkrympt musikskola bidrar till att försämra läget.

Och regeringen har valt linjen att spara sig ur den ekonomiska krisen, vilket förvärrar den och utarmar skolsektorn. Framöver kommer skolvärlden att pressas än hårdare…

Är ungdomarnas upptagenhet med sociala medier en bidragande orsak till de försämrade skolresultaten? Ja, det verkar uppenbart att det bidragit. Förmågan att koncentrera sig, exempelvis på ett mattetal, har försämrats när hjärnan lärt sig att snabba belöningar utan möda finns att hämta på en mobilskärm. Att regeringen bestämt sig för att driva på för mer av papper, penna och fysiska böcker i skolan tror jag är bra.

Men det lär inte räcka. I själva verket skulle det behövas något av en totalrenovering av det svenska skolsystemet. Det var ett svårt och oförlåtligt misstag att en gång i början av nittiotalet kommunalisera skolan. Det var helt enkelt som att be om minskad likvärdighet. En grundförutsättning för en mer likvärdig skola och bekämpande av segregationen är att skolan återförstatligas…

Marknadskolan måste helt enkelt bort. Det är helt orimligt att stora skolkoncerner både kan sålla fram sina lönsamma elever och dränera det offentliga på skattemedel som blir till vinster, medan de kommunala skolorna är tvungna att alltid ta hand om de elever som kommer, till exempel när en friskola kånkar eller stoppas av skolinspektionen. Marknadsskolan har segregerat och skiktat eleverna och spätt på segregationen…

Och här räcker det inte med små reformer av kösystem och skolpeng eller allmänt snack om att kvalitén är viktigast. Det enda raka är att förbjuda aktiebolag i skolvärlden. Det ska helt enkelt inte gå att göra pengar på skolbarn…

Skapandet av ett samhälle där kunskap och intellektuell nyfikenhet är långt viktigare än snabba cash och rikedom.

-Göran Greider, ledare i Arbetarbladet

Läs mer https://www.arbetarbladet.se/2023-12-12/det-stortande-tornet-i-pisa-om-skolkrisen