Många fler män än kvinnor dör av Coronaviruset

Den senaste statistiken över dödsfall orsakade av Coronaviruset bekräftar vad eFOLKET skrev häromdagen, nämligen att så gott som alla som dör haft en allvarlig diagnos.

Det framgår dessutom av den nya statistiken, att män är mycket överpresenterade bland dödsoffren. Av 2003 dödsfall på grund av Corona i Italien är 1 420 män, det vill säga de utgör över 70 procent. Bland de Coronasmittade under 70-års ålder som dött är 78 procent män och endast 22 procent kvinnor. Bland de allra äldsta, de över 90, år är dödligheten mer jämt fördelad mellan könen, 90 avlidna kvinnor jämfört med 108 män.

En orsak till att andelen döda män är högre än andelen döda kvinnor på grund av Corona i Italien – vilket den också var i Kina – är förmodligen att fler män än kvinnor är tobaksrökare i dessa länder. Därför kan kanske snuset bidra till att minska Coronadödligheten i Sverige.

Av de avlidna var det endast 1 procent som inte hade någon allvarlig prognos, 25 procent som hade en allvarlig diagnos, 26 procent som hade två allvarliga diagnoser samt 49 procent – alltså nästan hälften, som hade tre eller fler allvarliga, diagnoser.

Vad alla vet idag är att Coronaviruset främst är farligt för äldre människor, men det står också klart att sjukdomen slår främst mot människor som redan tidigare har nedsatt motståndskraft på grund av allvarliga sjukdomar. Vi vet nu också att bland de drabbade i yrkesverksam ålder i Italien är det fyra gånger så vanligt att män dör än att kvinnor dör på grund av Coronaviruset.

H. Foste Hjälte

You May Also Like