MAKTSPRÅK

En Trafikverkets talesperson hävdar
att åska orsakat ökningen av tåghaverier
de senaste åren.

Att tågen kommer är ett under,
ett under är när tågen går.
Emellertid kan blixt och dunder
förklara varför tågen står.

Nå särskilt välartikulerad
är aldrig åskan då hon slår,
dialektiken väl maskerad
å ingen jävel som förstår.

Men uppifrån och ner de jallar
som haver makt och myndighet
där tågen står i sina stallar
kolskimrande av lögn och sket.

You May Also Like