FN:s Människorättskommitté underkänner Spanien medan Venezuela får godkänt

I sin regelbundna genomgång har FN:s Människorättskommitté nu publicerat sin bedömning av hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Spanien, Venezuela, Storbritannien, Makedonien, Kanada, Uzbekistan och Frankrike.

Helt motsatt den bild som sprids av så gott som alla medier så godkände FN Venezuela, som man ger vissa rekommendationer. Däremot kritiserar man Spanien hårt i 26 punkter.

Slutsatserna från FN:s Människorättskommitté pekar på det positiva i att Venezuela 1978 ratificerade och implementerade Den Internationella Pakten för Civila och Politiska Rättigheter, PIDCP. Man pekar på problematiska områden och ger rekommendationer till åtgärder.

Samtidigt publicerades för sjätte gången rapporten om Spanien. Landet behöver respektera de mänskliga rättigheterna och FN kritiserar Spanien på en lång rad områden: Rasism inom polisen, ojämlikhet mellan könen, mansvåld/ machistiskt våld, människohandel, sterilisering av funktionshindrade, illegala aborter, förvaringscentra för utlänningar och godtyckliga utvisningar.

Spanien representerades av sex ministrar inför FN-kommittén som utvärderade hur landet uppfyller det internationella avtalet om civila och politiska rättigheter. I utvärderingen kritiseras Spanien i 26 punkter för att inte ha uppfyllt avtalet. Landet får också kritik för att man behållit lagar och genomför åtgärder som strider mot de mänskliga rättigheterna. Här finns kritik mot bland annat:

Rasism från polisens sida. FN kritiserar att polisen kontrollerar folk utifrån etnisk och rasistisk utgångspunkt. Man uppmanar Spanien att sluta med detta, öka utbildningen av polisen och att de skyldiga ska åtalas.

Diskriminering. FN kritiserar diskriminering av invandrare och etniska minoriteter. De har sämre tillgång till bostad, utbildning, arbete och hälsovård.

Tvångssteriliseringar. FN kritiserar tvångssteriliseringar av funktionshindrade.

Ojämlikhet mellan könen. Kvinnorna är ”otillräckligt representerade i beslutsfattande positioner”. FN är oroat över de ”anmärkningsvärda skillnaderna i lön mellan män och kvinnor.”

Mansvåld. FN pekar på det ihållande mansvåldet och varnar för den ”höga grad av våld som invandrare utsätts för och som inte brukar anmäla våld som de utsatts för.” FN vill att skyddet för kvinnor av romskt ursprung ökar och att anmälningar från speciellt utsatta och marginaliserade kvinnor utreds.

Cubainformaciontv.net 170927

You May Also Like