Ingrid Sköldmo har haft många olika uppdrag under sin tid inom Eskilstuna kommun…

Eskilstuna: Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef går i pension

Efter 40 år inom Eskilstuna Kommun, varav fem år som förvaltningschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen, går Ingrid Sköldmo i pension. Den 15 maj nästa år gör hon sin sista arbetsdag.

Ingrid Sköldmo har haft många olika uppdrag under sin tid inom Eskilstuna Kommun. Hon började som förskollärare och har genom åren haft ett antal chefspositioner där hon bland annat var med och startade upp kommunens serviceorganisation.

Torshälla Stads Förvaltning

Hon har varit förvaltningschef för Torshälla Stads Förvaltning där hon drev firandet av staden som 700 år samtidigt som förvaltningen skulle läggas ner. Under de senaste fem åren har Ingrid varit förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, där hon verkat för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i sin utbildningsresa.

– Jag har haft möjlighet att arbeta med många viktiga och intressanta uppdrag under mina år inom Eskilstuna Kommun. Nu kommer jag att unna mig ledighet och spendera mer tid i vårt fritidshus och kunna ägna mig mer åt min familj och mina barnbarn, säger Ingrid Sköldmo.

Engagemang och erfarenhet

Genom sitt engagemang, långa erfarenhet och breda kunskap har Ingrid varit en stor tillgång i de uppdrag hon har verkat i inom Eskilstuna Kommun.

– Jag har uppskattat Ingrids ledarskap som förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen, men också hennes del i utvecklandet av Eskilstuna Kommuns ledarskap och kultur. De senaste fem åren har Ingrid med starkt engagemang verkat för barn och ungas förutsättningar att lyckas med sin skolgång, säger kommundirektör Tommy Malm.

Tommy Malm

Rekryteringsprocessen påbörjas omgående

Den 15 maj nästa år gör Ingrid Sköldmo sin sista arbetsdag. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående med ambitionen att ha en ny förvaltningschef på plats när Ingrid Sköldmo slutar under våren 2023.

You May Also Like