Kuba rustar sig mot den grymma USA-blockaden

Kubas president Miguel Díaz Canel på TV

Källa www.cubadebate.cu 2010912, Översättning och redigering Eva Björklund 2019-09-17

Andra dagen 09 12: Kuba är inte förlamat!

Efter första dagens långa lägesbeskrivning och regeringens åtgärder och planer, framträdde presidenten och ministrarna en andra gång, kvällen därpå. Díaz Canel började med att glädja sig åt alla uppmuntrande tillrop från folket:

Det stöd folk givit oss är mäktigare än en supertanker.

Han upprepade:

Vi måste tänka som land, det finns inget utrymme för ogrundade improvisationer. Och se upp med ryktesspridning, det löser ingenting. Ministrarna förklarar här alla åtgärder, det som inte kommer på tal är att ge upp inför svårigheterna. Idag har vi gått igenom läget vad gäller drivmedel och läkemedel.

Transportministern talade om bristen på drivmedel.

Nu gäller det – tills nästa oljefartyg anländer – att göra det mesta av det vi har, garantera all verksamhet månaden ut.

Ekonomiministern sa att i oktober kommer fler oljelaster, “men till dess måste vi utnyttja det vi har på bästa sätt.” Han underströk att bristen är övergående och att fler oljelaster förväntas till Kuba, men till dess måste det som finns användas så att landet inte förlamas.

“Vi har utvärderat läget inom hälsovården, utbildningen, varuproduktionen, de grundläggande samhällstjänsterna, och landet kommer att fungera. Inga lektioner ställs in, men scheman kan anpassas. Turismen kommer att fungera. Allt inte till 100 procent, men inte heller förlamat.

Strategin är att fortsätta

Ekonomiministern upprepade också gårdagens försäkran att det inte handlar om en ny Specialperiod.

Då föll BNP med 30 procent och vi förlorade 80 procent av vår utrikeshandel. Nu är ekonomin mycket mer diversifierad.

Vi kommer att dra ner på stålproduktionen i några veckor, som sedan ska återhämtas.

Även cementtillverkningen kommer att drabbas all industri, de drivmedel vi förfogar över ska gå till livsmedelsproduktionen och distributionen..

Strategin är att fortsätta, och alla departement synar alla detaljer. För närvarande påverkas sockersådden under vinterhalvåret, men med sikte på att återta rytmen senare

BNP ska växa

Att viss verksamhet dras ner innebär inte att vi överger målet att BNP ska växa. Vi har svagheter, och det finns risker och svårigheter. Omringningen kan dras åt hårdare och det internationella läget är mycket komplicerat, så vi måste försöka förutse fiendens planer. Och förbereda planer för motstånd, att ha svar på varje nytt angrepp från USA.

Vi har fått in rapporter om problem i arbetet, men också bidrag till lösningar. Folk tänker efter vad de kan bidra med utifrån sina förhållanden.

Imorgon ska vi kunna publicera listor över vart folk kan vända sig för att avslöja problem och bidra med lösningar. Vi måste dra ner på energiförbrukningen och förhålla oss till det internationella läget, immuna mot alla ny angrepp. Nyckeln är att med folkets medverkan söka inhemska lösningar.

Undvika flaskhalsar

Sprida energiförbrukning för att undvika flaskhalsar. Även om det kan förekomma elavbrott, kommer de att informeras i förväg, men vi arbetar framför allt för att undvika dem. Inom den statliga sektorn vidtas åtgärder för att minska förbrukningen, detsamma inom befolkningen som står för 60 procent av förbrukningen. Så det är viktigt att i alla hushåll planera för att undvika toppbelastning av elnätet.

Förnybar energi och gas

Sen har vi den förnybara energin, och har planer för att dess andel till 2030 ska vara 24 procent solel. Nu har vi 67 solenergiparker med kapacitet för 156,6 megawatt, vilket motsvarar 2,4 procent av dagsförbrukningen. Och håller på att anlägga tre parker, för 50 megawatt. Vi har över 20 000 system med solcellspaneler, och bygger två vindparker och andra projekt som tillsammans ska ge 146 megawatt.

Och projekterar tre biogasanläggningar, en är redan på tröskeln till start för att ge 62 megawatt, med biomassa från sockertillverkningen och skogen.

När det gäller flytande gas, som kubanerna är beroende av, förklarade Raúl Garcia att

Det uppstått svårigheter och vi tvingades att förlänga perioderna, men det skulle vara över om några dagar. Gasdistributionen är säkrad, vi har kontrakt till och med december. I slutet av veckan kommer tillgången att stabiliseras i östra Kuba och på tisdag mitt i landet och på torsdag i västra Kuba. Och vi talar inte bara om den stipulerade gasransonen utan också om den fria försäljningen, som kommer att återgå till normalt kretslopp.

–Leveransen av bensin till mackarna kommer också att ske mer sällan och gatubelysning och ljusskyltar måste släckas när dagsljuset är tillräckligt. “Här är det viktigt att Elföretaget håller koll på det tekniska läget så att lyset fungerar när det ska.

Även elcyklar och hybridbussar

Transportministern Rodríguez Dávila försäkrade att transporterna till hamnar och flygplatser fungerar och att lokaltransporterna ska anpassas, och leveransen av livsmedel till hushållen likaså. Han tackade chaufförerna för deras positiva attityd, även om den inte gällt överallt.

Vi har talat med busschaufförerna på linjerna till CUJAE (Tekniska Högskolan). Några har föreslagit att vi ska ställa i ordning den urbana spårtrafiken och vi analyserar möjligheterna. Vi arbetar också med förnybar energi. Vi gör framsteg i tillverkningen av elcyklar och på Palatinos busstation finns hybridbussar.

Av de 1,1 miljoner stadsbor som färdades dagligen, är det nu bara 600 000, av de 7 000 vanliga turerna genomförs nu bara 4 000. Så vi uppmanar till företag och chaufförer till samarbete.

Vi förväntar oss att privata taxibilar håller sig till de priser som kommunerna har satt. De har också stor betydelse för att transporterna ska fungera.

Långdistanstågen kommer inte att påverkas de närmaste dagarna. Men från och med söndag blir det en ny tidtabell, med ett dagligt tåg till Oriente. Det ska kompletteras med en ny vagn för att ersätta de bussturer som dras in. De som redan har köpt biljetter till tåg och bussar som dras in, får tillbaka hela summan. Så kommer det att vara åtminstone fram till slutet av september.

Díaz Canel tog upp de flestas positiva hållning till åtgärderna. “Men alla måste bidra till att hindra att kaos uppstår som i Boyerostrakten, där bussar körde förbi hållplatserna.

Läkemedelstransporterna påverkas inte. Däremot är det problem med tillgången på grund av USAs skärpta blockad.”

Hälsovården ska fungera

Hälsoministern talade om åtgärder som vidtagits för att garantera alla grundläggande funktioner.

– De lokala läkarmottagningarna får mer personal så att folk behöver resa mindre.

Och i september blir det som vanligt en intensiv kampanj mot myggorna, och för detta har drivmedel garanterats. Myggkampanjen genomförs i september för att stoppa fortplantningen. De drivmedel som behövs för kampanjen är säkrade. Men i år ska vi göra på ett nytt sätt, aktivt söka upp misstänkta fall, vilket kan minska tidsåtgången. Parallellt kontrollerar vi typiska vattensamlingar.

Tillgången till läkemedel var den bästa de senaste fyra åren. Men nu måste vi vidta åtgärder för att garantera livsviktiga läkemedel. Vi arbetar för att öka tillverkningen av läkemedel, investera mera, samtidigt också natur- och traditionella läkemedel.

Han framhöll också vikten av att stoppa svarthandel med läkemedel.

Díaz Canel uppmanade till att arbeta mer via telefon och datorkontakt. “Avtal kan göras den vägen och minskar behov av transporter, och leder till färre sena ankomster, frånvaro, långa fikaraster och för tidigt avslutade arbetsdagar. Det minskar också kostnaderna. Detta kommer inte bara på grund av krisen, utan hade påbörjats innan som effektivisering av arbetet.”

“I Kuba är varenda dag historisk!”

Så inledde Díaz-Canel sina slutord för att fortsätta med att säga att regeringen följer folkopinionen hela tiden och på fredag ska de göra en rundresa i landet till att börja med i La Habana och Mayabeque, för att sedan fortsätta till alla andra län för att följa upp och bedöma såväl avvikelser som goda exempel.

12 september, en minnesdag

Han avslutade med att påminna om att 12 september är den dag för 21 år sedan som De Fem kastades i fängelse, men också årsdagen av Fidels resa till Vietnam.

I Kuba går inte en dag utan historiska händelser. Och vi väcktes i morse till två uppmuntrande nyheter för ekonomin, bildandet av det första samägda industriföretaget med Ryssland, för tillverkning av byggnadsmaterial. Och protesterade en grupp jordbruksföretag mot blockaden.

Och det första vi gjorde var dels att till FN sända långa namnlistor med protester mot USAs fientligheter mot Venezuela, och dels att skicka bistånd till Bahamas för återuppbyggnaden efter orkanen Dorian. Som Fidel sa att Kuba delar med sig av det vi har, inte av något överskott. Nu fattas oss mycket, och något överskott finns inte.

Efter att ha framhållit kubanernas vilja att överkomma varje motgång citerade Díaz Canel Fidels ord:

– Som vi kan se är Kuba inte förlamat utan håller sig vid liv, energiladdat och effektivare, för vi har vår solidaritet oss kubanerna emellan.

Källa www.cubadebate.cu 2010912, Översättning och redigering Eva Björklund 2019-09-17

You May Also Like