Foto: Ricardo López Hevia (Granma)

Kuba: Intensiva ansträngningar för att släcka den enorma branden som nu nått en tredje oljecistern

Översättning: Christine Vaple

Kubas myndigheter och brandpersonal tillbringade de tidiga morgontimmarna med att göra sitt bästa för att begränsa lågorna vid supertankerterminalen i Matanzas efter att en andra bränslecistern kollapsat. I gryningen arbetade försvarsmaktens  helikoptrar med att frakta vatten från Matanzasbukten och släppa det över det drabbade området.

Branden bröt ut i fredags efter att ett blixtnedslag under en storm påverkade cistern 52 i anläggningen som innehöll cirka 25 000 kubikmeter råolja. På lördagen förvärrades situationen när branden spred sig till cistern 51, som innehöll en ännu större mängd bränsle och som vid midnatt på söndagen kollapsade och orsakade en våldsam explosion när den brinnande oljan spred sig över ett stort område.

Kubansk television sände bilder från explosionen av oljecisternen, som inte klarade av den intensiva värmen efter att ha brunnit i mer än 30 timmar, och man befarade att branden kunde drabba en tredje cistern, nummer 50, som också var fylld med råolja.

Senare rapporterade Matanzas provinsiella försvarsråd att den tredje bränslecisternen inte kollapsade till följd av explosionen, och sade att efter oljeutsläppet från den andra tanken gjordes intensiva och effektiva ansträngningar för att hålla den under kontroll.

Till följd av branden lades tre personer in på sjukhus i staden Matanzas med lindriga brännskador, men de har sedan dess skrivits ut, enligt myndigheterna. För att rädda livet på den personal som var inblandad i släckningsarbetet hade man tidigare stoppat kylningsarbetet på den tredje tanken, vilket förhindrade ytterligare skador.

Guvernören i Matanzas, Mario Sabines, sade i en video att cistern två hade spruckit och att allt bränsle rann ut i det omgivande området och antände undervegetationen. Han sade att flera brandkårer arbetade på marken för att “släcka där det går att släcka” och i en farlig terräng och att verksamheten skulle återupptas vid lämplig tidpunkt för att pumpa det nödvändiga vattnet och “släcka den brand som kan finnas kvar”.

Hälsovårdsmyndigheterna i provinsen rådde folk att stänga dörrar och fönster och att använda ansiktsmask även inomhus på grund av brandröken.

Mitt i denna tragedi har kubanerna fördubblat sin solidaritet med dem som drabbats av branden och särskilt med familjerna till de 16 personer som fortfarande saknas.

Internationellt stöd kom också snabbt med specialiserad personal och utrustning från Mexiko och Venezuela med flera flyg som landade på den internationella flygplatsen Juan Gualberto Gómez i Matanzas.

Prensa Latina 220808 ca 12:40 svensk tid

Trabajan arduamente en Cuba para sofocar enorme incendio

Från Presidentens kansli:

Kampen mot branden fortsätter under mycket svåra förhållanden

8 augusti 2022

Branden i industriområdet i Matanzas har nått den tredje cisternen, men trots händelsens komplexitet görs framsteg, enligt provinsguvernören Mario Sabines Lorenzo, som informerade pressen på måndagsmorgonen.

“Det vi befarade har inträffat”, sade guvernören i Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, till presidentens informationsteam på måndagen vid niotiden på morgonen (14-tiden, svensk tid), för att därefter bekräfta att branden i den andra cisternen har äventyrat den tredje cisternen som nu fattat eld.

Vice ordföranden för provinsens försvarsråd jämförde lågorna i den tredje cisternen med en gigantisk olympisk kittel. Han varnade för att det är mycket rök och förklarade att, när innehållet i cistern nummer spred sig utökades brandområdet.

Så ser situationen ut, sade guvernören, den är mycket komplex med tre brinnande cisterner.

Trots motgångarna har inte allt varit dåligt, eftersom viktiga steg framåt har gjorts, till exempel installationen av den stora hydraulpumpen, som vi behöver för att den vätska som behövs för att släcka elden ska kunna komma fram med tryck uppifrån och även underifrån, sa Sabines.

Guvernören förklarade också att man placerat ut den utrustning från vilken skummet kan användas för att bekämpa branden. Det är en manöver som på grund av sin komplexitet kan ta tid, eftersom specialisterna menar att det är svårt att ta sig in i riskområdet på grund av den täta röken och syrebristen, vilket gör det nödvändigt att finna lämplig utrustning.

Sabines berömde brandmännes enorma insats som gjordes tidigt på morgonen och kommenterade hur helikoptrarna häller vatten över cisternerna för att “skydda resten av anläggningarna på området”.

Brandmännen fortsätter att röja väg så att den brigad som ska få ut skummet kan komma fram”, betonade han. Han sade att provinsen har omkring fyrtio lastbilar med torrt material för att fortsätta att hantera olyckan.

Guvernören i Matanzas berömde de arbetare som går i skift och de experter från Mexiko, Venezuela och Kuba som hela tiden överlägger i denna tid av fara och kamp.

En medio de una situación muy compleja, la lucha contra el fuego continúa.
(Övers: CV).

Texterna har också (8/8) varit publicerade på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like