På Hällbyanstalten i Eskilstuna vistas idag intagna från hela landet…

Hällbyanstalten i Eskilstuna byggs ut

För att lösa problemet med överfulla fängelser runt om i landet kommer fyra nya anstalter att byggas, samt att nuvarande anstalter ska byggas ut. En av de anstalter som ska byggas ut är Hällbyanstalten i Eskilstuna.

Hällbyanstalten i Eskilstuna har vanligtvis ett intag på 96 platser, men idag har man 120 intagna. Regeringen har nu beslutat att bevilja en framställan från Kriminalvården om att ingå ett nioårigt hyresavtal för Hällby­anstalten. Det innebär en ökning med ytterligare 52 nya platser.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

– De nya platserna på Hällbyanstalten i Eskilstuna är ett viktigt tillskott för att underlätta den ansträngda beläggnings­situationen inom Kriminalvården, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Historia

Hällbyanstalten ligger i Tumbo strax utanför Eskilstuna. Anstalten byggdes år 1958, men då som en ungdomsanstalt. I mitten av 1970-talet blev Hällby en så kallad riksanstalt med upptagningsområde i hela landet. Anstalten byggdes ut 1994 med en bostadsavdelning och fick då ytterligare 32 platser.

Sysselsättning för de intagna

Inne på anstalten ges de intagna möjlighet att arbeta – huvudsakligen med montering- och förpackning, hantverk och service. Det ges också möjlighet till vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Anstalten har även ett 20-tal platser för arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen (svets, plattsättning och restaurang/storköksutbildning). Anstalten har också flera ackrediterade behandlingsprogram som de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten en föräldrautbildning.

På Hällbyanstalten finns en gymnastiksal för bollsporter samt ett gym. Mindre bibliotek finns också på varje enhet.

En drogfri miljö

På anstaltens motivations- och behandlingsavdelningar behandlas intagna som missbrukar olika former av droger. På hela anstalten måste de intagna regelbundet lämna urinprov för kontroll av drogfrihet, och på hela anstalten visiteras dagligen såväl de intagna, som deras celler och besökande i syfte att avslöja förekomst av narkotika. På anstalten finns också en av kriminalvårdens narkotikahundar och hundförare.