Bildskapare: Alexas fotos / Pixabay.

Kriminella nätverk, skololigarker och finansiering av högerextrem propaganda

Att kriminella element infiltrerar och utnyttjar välfärdssystemen, vård och skolor står allt klarare.

Det som det behöver reflekteras över lite mer är: Hur och varför kan det ske? Och man behöver inte grunna allt för mycket. Det som möjliggör bedrägerier, fusk och stöld av allmänna medel är privatiseringarna.

Det är privatiseringarna som öppnar portarna. Samhälleligt ägd vård skola och omsorg skulle vara stängda. När dessa verksamheter blir privatägda blir det också möjligt att göra privata vinster. Kan någon svara på varför assistansverksamhet ska kunna vara profitdriven? Det är ju en verksamhet som naturligt bör vara ett ansvar för stat och kommuner.

Men det behövs inga hemliga kriminella gäng för att verksamheten ska spåra ur. Det räcker med de helt lagliga överföringarna inom friskolor, privata vårdcentraler m.m.

När privatiseringarna och friskolorna började ta fart presenterades det som att det skulle resultera i småskalig verksamhet, anställda skulle ta över skolor och vård.

Vi vet nu att de små enheterna i de allra flesta fall togs över av multinationella bolag. Friskolesystemet innebär att vi medborgare med våra skatter förser dessa bolag med vinster som ofta hamnar i skatteparadis eller på annat sätt i i ägarnas fickor. Ett system som är unikt för vårt land.

Så redan utan infiltration av kriminella nätverk måste vi fråga oss hur moraliskt det system av privatiseringar och friskolor som den nyliberala politiken resulterat i är.

Ett exempel: Barbara och Hans Bergströms Internationella Engelska Skolan (IES) är en miljard industri. Den startades upp 1993 av nämnda par. Barbara har tysk-amerikansk bakgrund. Hans Bergström har gjort sin karriär som liberal ledarskribent och är en av landets dedikerade propagandister för det nyliberala systemskiftet.

Engelska Skolan har profilerat sej som en skola med ordning och reda. Det kan nog locka en del föräldrar att sätta sina barn där. Makarna Bergström kallar sin skolfilosofi för “tough love”. Kritiker har talat om en konservativ och auktoritär skolkultur.

2012 sålde makarna ut större delen av bolaget till TA Associates. Priset var 918 miljoner och Barbara blev en av rikets rikaste kvinnor. Paret behöll 14 procent av bolaget. Bolaget äger i Sverige 42 grundskolor och en gymnasieskola.

SVT har genom grävande journalistverksamhet tittat på bl.a Internationella Engelska Skolan.

Man har tidigare berättat att alla nystartade skolor inom friskolekoncernen IES kritiserats av Skolinspektionen för att utländska lärare utan svensk lärarlegitimation undervisat i språk, vilket strider mot lagen. Men nu har man hittat ännu allvarligare saker.

Koncernen har återkommande sökt och fått ut bidrag genom att lämna felaktiga uppgifter till Skolverket om språklärare. Det är jätteallvarligt, säger Sofie Lundkvist från Skolverket.

Det handlar om det så kallade Lärarlönelyftet, som aldrig får betalas ut till olegitimerade språklärare.

SVT har identifierat 90 lärare runt om i Sverige som enligt koncernens hemsida bara jobbar med ämnet språk och saknar legitimation. De har ändå plockat ut statsbidrag för dessa 90 lärare.

Detta eftersom de har registrerat de här lärarna i kategorin “ej språkundervisning” – trots att de alltså enligt både koncernens presschef, och hemsidan, undervisar i språk.

Under höstterminen 2023 har IES fått ut upp emot 1,5 miljoner kronor för de 90 lärarna. Men dokument från Skolverket, visar att koncernen fått statsbidrag för olegitimerade språklärare även under tidigare terminer.

Ann Sörelius Nordenborg avgick i går (13 januari 2024) från posten som VD. Bolaget vill inte kommentera orsaken.

TA Associates sålde sin del till det multinationella bolaget Paradigm AG är 2020.

Att makarnas Bergström tjänat grova pengar på vårt skolsystem står utom all tvivel. De är dessutom fanatiska anhängare av det nyliberala systemskifte som gett dem dessa möjligheter att berika sej på vår bekostnad. Inför förra riksdagsvalet deklarerade Hans Bergström: “Det får vara slut på det här kommunistväldet. Det måste komma en mer pragmatisk regering”.

Paret Bergström betecknar det nyliberala samhälle som gett lycksökar-kapitalister som dom själva fria händer som “kommunistvälde”. Det betyder att dom önskar se en ännu extremare högerpolitik.

Stöttat högerextremister ekonomiskt

Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade 2023 att The Hans and Barbara Foundation 2018 till 2019 försett den högerextrema nättidningen Det Goda Samhället med mer än 500 000 kronor. Medarbetare på Det Goda Samhället kom senare att starta sajten Riks, de facto ett språkrör för Sverigedemokraterna.

Under åren 2020 och 2021 donerade makarna mer än 200 000 kronor till den högerextreme Jan Gillbergs tidning DSM.  Tidningen har kritiserats för att ge utrymme åt förintelseförnekare och diverse konspirationsteorier. Bland extrema högerkrafter som makarna stött är bloggaren Rebecca Weidmo Uvell ytterligare ett exempel.

*******

Vi kan alltså konstatera att makarna Bergström är under utredning för att olagligt ha tillskansat sej miljon-belopp. Genom den unika nyliberala lagar vi har i Sverige har de också genom friskolesystemet inhöstat hundratals miljoner. 2020 gjorde engelska skolan en vinst på 200 miljoner kronor. Året före var vinsten 254 miljoner kronor.

Kriminella nätverk måste bort från välfärdssystemen och skolorna. Det enkla metoden för att uppnå detta är att avprivatisera skolväsendet. Då blir vi också av med de kapitalister, dessa Sveriges oligarker, som lagligt (och som makarna Bergström kanske också olagligt) parasiterar på på vårt samhälle.

Nej till vinster i välfärden!

Peter Widén

You May Also Like