Krav på opartisk rapportering om Kuba!

Till medierna: Sluta att vara en del av den undergrävande verksamheten mot Kuba!

Upprop från spanska MESC och FACRE (organisationer i Spanien som arbetar för solidaritet med Kuba, respektive kubaner som bor i Spanien). Uppropet är i högsta grad tillämpligt på Sverige. 

“Dejen de ser parte de una operación de injerencia contra Cuba”: a los medios y al periodismo honesto en el Estado español

Översättning och redigering: Zoltan Tiroler

Vi kräver en mer balanserad rapportering om Kuba. Vi kräver att verkligheten och det som händer i landet beskrivs med ett minimum av opartiskhet.

Därför kräver vi av medierna att de upphör med att förtiga uppfattningen hos de många tusen i vårt land som stöder den kubanska revolutionen. Vi kräver att informationsblockaden mot det arbete som dessa dussintals solidaritetsorganisationer och kubaner som bor i landet utför, hävs.

Under senaste månaden har några av medierna drivit en grovt partisk och gigantisk propagandaoperation mot Kuba, styrt från maktcentra i USA, i vilket några ”företrädare för förändring”, i tjänst i Washingtons ensidiga krig mot Havana, glorifieras. Vi nämner bara två av namnen, Yunior Garcia och Yotuel Romero, huvudpersoner i nyheter, reportage, intervjuer, ledare och TV-shower. De får tala fritt, utan rätt till replik, helt oemotsagda. De kan sväva ut om “regimen”, “diktaturen”, ”förtrycket”, “censuren”, utan att ifrågasättas. Allt med ett enda syfte: demonisering av Kubas regering och rättfärdigande av den marknadsekonomi de vill införa, underdånig och underordnad USA och EU.

Operationen mot Kuba är del av den totala kvävningen av landets ekonomi som pågår genom att skära av alla dess inkomstkällor. I det aktuella läget av stora brister och avsaknad av material, orsakad av blockaden som förstärkts med ytterligare 243 sanktioner i kombination med 20 månader utan inkomster från turismen, utvecklas en brutal mediekampanj för att röra upp hat och cyniskt anklaga Kubas regering för svårigheterna.

Medierna bär ett tungt ansvar för att skapa en totalt ensidig bild av realiteterna i Kuba. Men de har också alternativet att arbeta ärligt och med journalistisk etik. I stället för att ge den kubanska pressen lektioner om pressfrihet, något som ni i medierna själva inte tillämpar, borde ni ge röst till dem som inte har någon. Ni borde stödja andra perspektiv och uppfattningar och publicera analyser befriade från den diktatoriska diskursen som gäller ledare och medierapporteringen om Kuba.

Ni har möjlighet att intervjua kubaner i och utanför Kuba som försvarar revolutionen och bara känner ilska och indignation när oppositionen fritt får orera från herresäten och limousiner medan de skändar sin flagga. Kubaner som känner stolthet för att tillhöra ett litet land i Syd som, trots fattigdom, inringat och blockerat, är det första som har öppnat sina skolor för alla elever, samtliga vaccinerade med vaccin skapade och producerade av landets offentliga laboratorer. 1,2 miljoner skolbarn återvände glada och lyckliga till sina klassrum. Något som faktiskt hände den 15 november samtidigt som ni skapade hundratals artiklar om en oppositionsdemonstration som enbart skedde i sociala medier. För det hela var bara en ballong uppblåst med dollar.

Vi ber de få ärliga och etiska medier som fortfarande existerar i denna marknadsekonomi, att de öppnar upp, att de är modiga och kräver den stränghet och opartiskhet i rapporteringen som är en sådan bristvara.

Vill ni släppa fram andra perspektiv och ge utrymmer för avvikande röster? Ni kan kontakta undertecknarna, dess tiotals organisationer och tusentals aktivister.

MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba); FACRE (Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España “José Martí”). (De ingående organisationerna uppräknade i originalet)

Cubainformacion 211123  –  Översatt och redigerat: Z. Tiroler

“Dejen de ser parte de una operación de injerencia contra Cuba”: a los medios y al periodismo honesto en el Estado español

Artikeln har tidigare (24/10) i svensk översättning varit varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

You May Also Like