André Brink, afrikandern som vände sig mot apartheid och borrade djupt i systemets historiska tillkomst, liksom i kampen för dess avskaffande. Foto från dna.fr.

Kortintroduktion: Den sydafrikanske författaren André Brink

Sydafrikanen André Brink (1935–2015) skrev ett stort antal romaner i slutet av 1970 -talet och i början av 80-talet. Böckerna handlar framförallt om rasismen i det dåtida av apartheidregimen styrda Sydafrika.

Andre Phillips Brink föddes  1935 i Vrede i dåvarande Oranjefristaten. Han var från 1990 fram till sin död professor i litteratur vid universitetet i Kapstaden. Andre Brink avled på ett flygplan mellan Amsterdam och Kapstaden den 6 februari 2015. Han skrev alla sina romaner på språket afrikaans, ett språk med rötter i 1600-talets holländska, och översatte sedan själv romanerna till engelska. Andre Brinks böcker finns översatta till över 30 språk. Under alla dessa år som Brink gav ut sina romaner i Sydafrika var han utsatt för förföljelse av regimen, och romanerna blev ofta förbjudna i hans eget hemland.

En av de böcker som översatts till svenska är den 539 sidor tjocka romanen En kedja av röster. Det är en bok som handlar om både vänskap och fiendeskap mellan två pojkar i Sydafrika, som växer upp på en stor farm. En av pojkarna är vit den andra svart. Den vite ynglingen bor och växer upp hos ägarna till farmen medans den svarta pojken tillhör slavarna på farmen. Tiden är i början av 1800 -talet. Det är en av de två trådar som boken handlar om. Där finns förstås även lejon- och buffeljakter ute på de stora savannerna i Sydafrika. Men huvudhandlingen kretsar kring de båda pojkarnas liv och uppväxt. När den vita pojken vid vuxen ålder tar över farmen ändrar han sitt beteende mot sin barn- och ungdomsvän. Det leder till att den forne vännen utvecklar ett hat.

I den här mycket grymma men också mycket läsvärda och intressanta romanen finns förstås inslag av våld. Läsaren får en inblick i hur de svarta förtrycktes och misshandlades av sina vita herrar. Ett alltför vanligt sätt att göra det var att slå den svarte slaven med en lång oxsvanspiska tills han eller hon segnade ner på marken av alla slagen. Många dog av den råa misshandeln.

En kedja av röster är även en berättelse om den sydafrikanska naturen som nämndes ovan. Att som västerländsk läsare få fördjupa sig i Andre Brinks romaner ger en både spännande men också mycket lärorik insyn i en värld som ligger långt bort från oss häruppe i Europas norra utkant.

Detta exemplar, utrangerat av Eskilstuna Stadsbibiblioteket, finns att låna på eFOLKETs bibliotek, Norra Hamn 3. Där finns också för utlåning, Brinks övriga romaner. Liksom många hyllmeter med böcker om södra Afrika. Foto: Gunnar Gustafsson.

Några av Andre Brinks romaner: Ut ur mörkret 1977, Ett ögonblick i vinden 1978 Rykten om regn 1979 samt En torr vit årstid som kom på svenska 1983.

I lördagens DN Dagens Nyheter den 9 oktober kunde man läsa en insändare vars rubrik löd: Vita svenskar måste ta ansvar för den strukturell rasismen. I början av den insändaren står att den 9 oktober 1847 avskaffade Sverige som ett av de sista länderna i Europa den transatlantiska slavhandeln … Kanske något att tänka på med anledning av den debatt som rasade nyligen om den rasism som enligt många finns på Sveriges Radio.

En bra bok om Sydafrikas historia är t.ex Sydafrikas Historia av Andreas Karlsson. Boken är utgiven på Historiska Media. Tilläggas skall att Andre Brinks romaner gavs ut på Forum Förlag.

Kjell Andersson

You May Also Like