Konkret abstraktion. Foto: Rolf Waltersson.

Konst? Eller bara konstigt?

Nu har jag skrivit och visat bilder om både korta exponeringstider och om makrobilder.

Nu ska jag ge mig på att visa fotografiska konstbilder. Det har i konstkretsar setts med lite misstänksamhet på den fotografiska bilden. Den har inte riktigt accepterats som riktig konst.

Genom historien har den fotografiska bilden främst förknippats med dokumentation. Det har varit krigs- och pressfotografer, sport- och naturfotografer och andra som främst visar hur det “såg ut”.

Men man “skapade” inte bilder med kameran ansågs det. Riktiga konstbilder målar man, och man tecknar dem. Fotografiska bilder är bara förenklade avbildningar.

Däremot hade man inga problem med att kända konstnärer hade fotografiska bilder som förlaga som de målade av. Bland annat gjorde Anders Zorn så när han gjorde flera av sina berömda målningar och etsningar.

På senare tid har dock den fotografiska bilden blivit alltmer accepterad. Och man ser allt oftare fotografiska bilder på museer och vid konstutställningar.

Ta bara Elisabeth Ohlson Wallins bildutställning “Ecce Homo” som fick stor uppmärksamhet.
Hennes bilder och budskap gjorde att den fotografiska bilden fick högre “status”.

Min ambitionsnivå vad gäller fotografisk konst är mera blygsam. Men jag försöker efter bästa förmåga att göra bilder som kan uppfattas som bildkonst.

Andra må tycka att det bara är konstiga bilder. Men så är det med all konst. Det finns inga absoluta sanningar om vad som är god konst och vad som är dålig. En del fnyser och rynkar näsan åt “hötorgskonst”. Andra har dem på sina väggar. Det är betraktaren som avgör.

Här är några smakprov på mina konstiga bilder.

Jag går inte närmare in på det tekniska. Alla bilderna utom tre är gjorda direkt i kameran. Alltså inga bildmanipulationer.

Två av bilderna är gamla diabilder. Ansikte och Ansikte 1, där jag monterat ihop två diabilder i samma diaram.

Bilden Bergtagen är två svartvita negativ som vid framkallningen kopierats ihop till en bild. Egentligen samma princip som Ansikte.

Ja, det är samma princip med flera av de övriga bilderna också. Skillnaden är bara att med moderna digitalkameror kan kameran slå samman två bilder till en bild.

Text & foto:
Rolf Waltersson

(klickar du på en bild visas bildgalleriet med större bilder)

You May Also Like