Parvulism – Att tänka utanför boxen och släppa loss den barnsliga kreativiteten inom oss

Ordet “barnslig” förknippas ofta med något negativt. I alla fall när vuxna människor kallas barnsliga.

Söker man synonymer till “barnslig” hittar man många förklenande omdömen:

Naiv, infantil, outvecklad, dum, oförståndig, larvig, löjlig, omogen, infantil.

Söker man motsatsord till “barnslig” hittar man:

Mogen, vuxen, allvarlig, realistisk.

Inom konsten finns begreppet “Naivism”:

“Naivism är en riktning inom den moderna konsten som anknyter till barnens och folkkonstens naiva konstskapande. Naivismen bygger på att den utbildade konstnären vill återfå förmågan att betrakta världen med barnets eller den oskolades ögon”. Källa: Wikipedia.

Den här förklaringen innebär alltså att man vill “återfå” förmågan att betrakta världen med barnets ögon.

Det måste betyda att konstnären, och alla vi andra, under “resans gång” förlorat förmågan att betrakta världen med barnets öppna och nyfikna ögon.

Detta kan förklaras på ett annat sätt. För drygt två år sedan skrev jag här i eFOLKET om konstnären och skulptören Stanislaw Lux, som hänvisade till ett forskningsarbete om förmågan att “tänka utanför boxen”:

Ett forskningsarbete av Sir Ken Robinson, professor of Art Education, som gick ut på att studera förmågan att ”tänka utanför ramarna“ och tänka mot nya alternativ, i olika riktningar och nya idéer, visar att barn har mycket större förmåga att tänka fritt än vad vuxna har. Vuxna går omkring med skygglappar som gör synfältet allt snävare.

Utan att gå in på detaljer gav Robinson poäng på dem som ingick i testet, ett test som omfattade 200 000 personer. Resultatet blev följande:

  • Ålder 3-5 år. 98 procent uppnådde högsta nivå.
  • Ålder 8-10 år. 32 procent uppnådde högsta nivå.
  • Ålder 13-15 år. 10 procent uppnådde högsta nivå.
  • Ålder över 25 år. Endast 2 procent uppnådde högsta nivå.

Vad gör vi med barnen? Vad gör vi för att ta död på glädjen och kreativiteten?

Stanislaw tror att egoismen och detta ständiga tävlande är något som dödar spontaniteten och kreativiteten…..

För att avsluta med ett citat av Albert Einstein:

“KREATIVITET ÄR INTELLIGENS SOM HAR ROLIGT”.

eFOLKET 16 juni 2019: Jag känner mig mera som afrikan – Möte med konstnären och skulptören Stanislaw Lux.

Nu till ordet Parvulism i rubriken.

Parvulism är ett helt nytt ord som konstnären Telma Castro myntat. Telma har sitt ursprung i Brasilien, men bor numera sedan många år i Stallarholmen, som ligger inom Strängnäs kommun.

Med Parvulism menar hon just att ta fasta på barnens kreativitet, skaparglädje och förmåga att tänka fritt – att tänka “utanför boxen”.

Parvulism har hon tagit från det latinska ordet parvus, som betyder barn, eller små.

Att till exempel måla “barnsligt” är något som också vuxna måste kunna göra och få göra utan att bli kallade för infantila, dumma, larviga eller löjliga.

Jag skrev om “Offentlig konst i Eskilstuna – Barnteckningar blir konstverk i Årbytunneln”. EFOLKET 30 augusti.

Då missade jag att skriva att detta konstprojekt heter: “Uppdrag Parvulism”.

På grund av coronapandemin blev det tidsnöd för detta stora konstprojekt. Därför tog Stanislaw Lux hjälp av Telma Castro.

Av de 24 kompositionerna i Årbytunneln är Telma Castro upphovsman/kvinna till 8 av dessa.

Jag hade det stora nöjet att träffa henne för några dagar sedan då hon var på plats i Årbytunneln för att “finslipa” några av de kompositioner hon skapat.

Då fick jag en djupare förklaring av hennes ord “Parvulism”.

De barnteckningar som ligger till grund för konstverken i Årbytunneln har delvis kompletterats av konstnärerna Stanislaw Lux och Telma Castros parvulism, på så sätt att man lite här och där gjort sina egna “barnsliga” kompletteringar med fantasifulla figurer.

Alltså ett kompletterande samarbete mellan barnen på Årbyskolan och de två något äldre barnen Telma och Stanislaw.

Rolf Waltersson

You May Also Like