Effektiv lokal journalistik förutsätter en redaktion med bred kompetens och med en mångfald vad gäller erfarenhetsbakgrund!

Kom med och bredda och utveckla eFOLKET!

Eskilstunabor!

Fyra år har gått sedan tidningen Folket lades ner av dess uppköpare Eskilstuna-Kuriren. Nu har uppköparen själv gått och blivit uppköpt och står inför kraftiga nedskärningar. 20 journalister väntas få sparken inom en snar framtid. 10 tryckare sparkas då tidningen inte längre kommer att tryckas i Vilsta, utan istället i Uppsala. Strengnäs Tidning och Katrineholms-Kuriren har inte längre egna chefredaktörer, då Eva Burman av ekonomiska skäl, ska styra hela skutan från Eskilstuna. Media i vår stad, samt grannkommuner, har helt enkelt förlorat mycket av sin självständighet vad gäller nyhetsrapportering.

Men det finns möjligheter att ändra på denna utveckling. Allt som behövs är en organisation, en hemsida och eldsjälar. eFOLKET har nu funnits i lite mer än två år. Vi har på denna tid vuxit och levererar idag flera artiklar om dagen. Vi har en spännvidd på allt från analyser av det globala energiläget till naturfoton från Ekeby våtmark. Men trots det är vi långt ifrån nöjda. Vi behöver fler skribenter, och då framförallt skribenter som tar sig an det som händer i våran närhet. Det är inte bara Sörmland som hotas av media-död, detta är en trend som går över hela Sverige. Vi riskerar att inom några år stå i ett läge där all nyhetsrapportering kommer från antingen gigantiska mediekoncerner eller så kallade “fria journalister” som uttrycker sig via sociala medier. Ett mycket tragiskt läge för dem som önskar en objektiv, kärnfull och närområdesförankrad nyhetsrapportering.

Det är på grund av detta vi vänder oss till er, Eskilstunabor, i hopp om att ni delar vår uppfattning om det allvarliga i att förlora lokal nyhetsmedia. Vi hoppas att vi nu, när Eskilstuna-Kuriren vacklar, kan ta oss an kampen mot mediadöden – och för det fodras ideella bidrag. Inga bidrag är dåliga. Vi uppskattar allt från rena tips, fotografier, åsikter, till egengjorda reportage. Eftersom eFOLKET verkar ideellt måste vår bevakning av det lokala bygga på en bred grund av människor som då och då skickar in bidrag. Den kommersiella lokalmedian verkar tillsynes ha nått vägs ände. Framtiden ligger hos sammanslutningar som gemensamt arbetar för lokalsamhällets mediala behov, sammanslutningar som förhoppningsvis blir så produktiva att de kan kallas rörelser. Den framtida lokala nyhetsmedian kommer byggas genom ideella insatser och bidrag!

Föreningen eFOLKETs Vänner

Läs eFOLKET-artikel om försäljningen av E-K, klicka här!

You May Also Like