Eskilstuna-Kurirens säljs – Oro bland de anställda

Eskilstuna-Kuriren säljs. Den stiftelse som äger Eskilstuna-Kuriren säljer nu tidningen samt de övriga tidningarna som ingår i Sörmlands Media – Sörmlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren – till den privata tidningskoncernen NTM.

NTM är en medie- och diversekoncern med bland annat ägande i hotellbranschen förutom i medieföretag. Företaget har totalt cirka 1 300 anställda med en omsättning på 1,8 miljarder kronor. NTM-koncernens tidningar har haft cirka 200 000 prenumeranter och får nu ett tillskott med ytterligare 55 000, varav hälften utgörs av Eskilstuna-Kurirens prenumeranter.

Den här affärer förstärker den ägarkoncentration som har skett i mediebranschen under de senaste årtiondena, där lokalt ägda tidningar har köpts upp av mediekoncerner.

Mediebranschen är i stark nedförsbacke, med minskade annonsintäkter och färre prenumeranter.

En ökad ägarkoncentration kan inte påverka denna utveckling. Det finns egentligen väldigt få ekonomiska vinster med att slå samman tidningar.

Men stora koncerner har starkare nypor och mindre idealistiskt inställning till journalistik, så de brukar kunna genomföra hårdare rationaliseringar, det vill säga sparka journalister och andra medarbetare. Det är vad som brukar följa uppköpen av tidningar.

Koncernchefen för NTM Lennart Foss säger till branschtidningen Resumé:

Geografiskt sett passar tidningarna in mycket bra i vårt koncernbygge då vi kommer att få ett sammanhängande utgivningsområde från Uppland ner till norra Småland, något som ger oss stora synergieffekter.

Att detta skulle ge så stora effekter är naturligtvis en stor överdrift. Vad man kan säga om just NTM är annars att de tidningar som koncernen äger är väldigt utspridda i landet, från Norrbotten till Gotland och Mellansverige.

Eventuella vinster av ett samarbeta mellan tidningar äts nog ganska snart upp på grund att prenumerations- och annonsintäkter fortsätter att rasa, en väg utför som det inte går att skönja något slut på.

Generellt sett har skapandet av stora tidningskoncerner inte betytt något lyft för de tidningar som ingått. Däremot har uppköpen ofta följts av hårda rationaliseringar, det vill säga färre anställda.

Ibland har säkert de nya ägarna kunnat ta ut en del kortsiktiga vinster, pengar som försvunnit rakt ner i deras egna fickor. I vissa fall har effekten blivit nedläggning av tidningar eller till och med konkurser. En gång drabbade detta flera av arbetarrörelsens tidningar, då man bildade en storkoncern av de tidigare lokalt ägda tidningarna.

Familjen Hjörne – Göteborgs Posten ägarfamilj – byggde upp en mediekoncern i Västsverige genom att köpa upp tidningar. Det slutade med konkurs, staten fick betala för att rädda tidningar och ansvara för de anställdas fick lön medan många frilansade journalister blir lurade på sina arvoden. Hjörne-familjen klarade sig bra, de hade ju i god tid plockat ut vinstpengar ur koncernen.

Sören Axelsson, som är ordförande för Eskilstuna-Kuriren AB säger i ett uttalande:

“Genom att vi nu gör en fusion med NTM med sina starka finanser och sin framåtsyftande publicistiska ambition för lokaltidningar skapar vi förutsättningar för att våra tidningar ska vara en fortsatt aktör i utvecklingen av den framtida mediemarknaden och därmed ha en tryggad utgivning”.

Hanna Oscarsson, som är ordförande för journalistklubben vid Eskilstuna-Kuriren med Strängnäs Tidning, säger till Journalisten:

“Vi har ägt oss själva tidigare och hoppas på en stark ägare som värnar om våra lokala tidningar. Men självklart finns det en oro bland medlemmarna för vad som ska hända med tjänsterna på redaktionerna.”

NMT gjorde i fjol en förlust på närmare 70 miljoner kronor . Det var dock en förbättring jämfört med 2016 då förlusten var över 90 miljoner kronor. Det är lätt att förstå att de idag finns en oro hos de anställda hos Eskilstuna-Kuriren, Sörmlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren, när ägarmakten flyttas från Sörmland.

Foste

You May Also Like