Koldioxidlagring räddar inte klimaten

Klimatbluffen i Paris avslöjad

Medan medievärlden jublade över då Parisavtalet skrevs under 2015 var seriösa och kunniga miljöaktivister kritiska. De ansåg redan då att avtalet var otillräckligt och byggde orealistiska förhoppningar om att kunna lagra växthusgaser.

Flera internationella forskargrupper har nu visat att kritikerna hade rätt. Det vill säga att klimatavtalet i stort sett är en bluff, eftersom det inte innehåller några som helst krav på att ländernas ska tvingad minska sina koldioxidutsläpp, utan endast fromma förhoppningar om att nya tekniska lösningar skulle kunna “gömma” utsläppen av koldioxid så att gasen inte hamnar i atmosfären, så kallad kolinlagring.

Det finns många risker för såväl människor som ekosystemet med metoderna som siktar på att “gömma” utsläppen av växthusgaser. Detta konstaterades i en rapport, The Bid Bad Fix, The Case Against Climat Geoengineering, som publicerades i december 2017.

Kolinlagring leder till överdriven mark-, vatten- och resursförbrukning samt hotar livsmedelssäkerheten och undergräver den demokratisk kontroll. Det är sannolikt att om dessa oprövade metoder införs i stor skala så kommer detta att leda till skador på ekosystemen och hota den biologiska mångfalden, konstateras det i rapporten.

Förra veckan publicerade dessutom den brittiska tidningen Guardian en rapport från European Academies Science Advisory Council, EASAC, som varnar för att lita till sådana metoder istället för utsläppsminskningar, eftersom de kan misslyckas och därför leda till en uppvärmning som får “allvarliga konsekvenser för kommande generationer.” EASAC, ger råd till Europeiska unionen och består av de nationella vetenskapsakademierna i de 28 medlemsstaterna.

Michael Norton, EASACs programchef, förklarade att “påverkan av biologisk mångfald skulle vara stor och att dessutom kan det förvärra den enorma förlusten av vilda djur – den sjätte massutrotningen – som redan har uppstått.”

Att plantera nya skogar och förbättra marken kan ta bort koldioxid ur luften till relativt låg kostnad, konstaterade rapporten, men för närvarande förlorar världen träd och mark. På så vis är det väldigt naivt att förutspegla att det i stor skala ska gå att minska koldioxidhalten genom snabbt återbeskoga stora delar av den mark, där skogen försvunnit under de senaste 100 åren.

Den här nyheten har till och med publicerats i Dagens Nyheter, som har tidigare hyllat Parisavtalet. DN skriver nu:

“Klimatmodellerna har en övertro på att tekniska lösningar ska göra så att målen i Parisavtalet nås, varnar internationella experter. I en unik rapport slår de fast att teknik för att fånga in växthusgaser inte är tillräckliga. De uppmanar därför beslutsfattare att skärpa arbetet med att minska utsläpp för kommande generationers skull.

I de flesta scenarier för hur klimatmålen ska nås räknar prognosmakarna med storskaliga tekniska lösningar för negativa utsläpp, det vill säga teknik som fångar upp och lagrar redan gjorda utsläpp.”

Många kanske frågar sig varför man gör kalkyler som bygger mer på fantasier än är grundat på vetenskap. Förklaringen är att de politiska ledarna är helt i händer på ekonomer och företag, som inte bygger sina framtidsplaner på realistiska bedömningar av verkligheten. De gör prognoser som utgår från evig exponentiell tillväxt, vilket är orimligt enligt matematikens lagar.

Allt som växer naturligt har först en hög procentuell tillväxt som sedan avtar och till slut stannar den helt av. En dag kommer därför naturen att sätta stopp för den ekonomiska tillväxten, därför att inga resurser är oändliga.

Men om detta bryr sig inte politiker och ekonomer. De utgår från att den ekonomiska tillväxten i världen måste växa i det oändliga, alltså ständigt öka oavsett om det innebär att allt mer av jordens resurser förbrukas.

I Paris satte man upp “ambitiösa mål” som innebär att jordens medeltemperatur bara får öka med 2 garder Celsius. Men de redan rika länderna var inte beredda att skära ner på sin allt för stora förbrukningar av fossil energi, då man insåg att det ofelbart skulle leda till att den ekonomiska tillväxten avstannade.

Alltså beslöt man att fortsätta att elda på fossilbrasan, genom att sopa utsläppen av koldioxid under mattan. Men ingen visste hur den matta ser ut som ska gömma koldioxidutsläppen, eller vad det kostar i form av förstörd miljö.

Åt denna bluff jublade politiker och massmedia. Människor, djur, växter, miljö, ja hela vårt jordklot offrades på tillväxtens altare i Paris 2015.

Hans Hjälte

The “Big Bad Fix”: The Case Against Geoengineering, är publicerat av ETC Group, Biofuelwatch, och Henric Böll Foundation. ETC Group är en oberoende internationell organisation för mänskliga rättigheter och ekologisk mångfald. ETC är en förkortning för Action Group on Erosion, Technology and Concentration, och ej att förväxla med det svenska tidnings- och miljöföretaget Etc.

You May Also Like