Kolonialstatens terrorbombningar och utsvältningspolitik syftar till folkfördrivning.

Kolonialstaten Israels angrepp på hjälparbetare är ett led i fördrivningen av den palestinska befolkningen

Wassim Al Hajali, Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna:

Att med missiler angripa hjälporganisationen World Kitchen Centers hjälpkonvoj var ett avsiktligt och planerat brott.

Detta är uppenbart eftersom det fanns sedan tidigare en överenskommelse mellan World Kitchen Center och den israeliska ockupationsmakten, som godkänt konvojens rutt!

Angreppet var inget misstag. Mot tre bilar riktades tre missiler. Ockupationsmaktens flygplan hade full kunskap om konvojens rutt. Konvojen var märkt med World Kitchen Center-markeringar och hade varit i drift sedan början av markanfallet på Gaza. Angreppet var ett krigsbrott.

Detta avsiktliga brott är ett av många israeliska krigsbrott och brott mot mänskligheten. Israel framhärdar i dessa brott eftersom man utifrån erfarenhet utgår ifrån att man aldrig kommer att straffas. Uppbackningen från inte minst USA – som under alla år generöst bistått med vapensändningar – är något som Israel lugnt kalkylerat med.

Bakom den brutala attacken mot World Kitchen Centers konvoj ligger en avsikt, som handlar om att skrämma internationella hjälporganisationer från att bistå Gazas folk med livsmedel, mediciner etc. Det handlar alltså om terror.

Och det handlar om terror i dubbel bemärkelse. Den av Israel genomförda blockaden mot Gaza har som grund avsikten att framkalla umbäranden, lidande och svält. Blockaden är tillsammans med den massiva militära våldsanvändningen ett medel som den Israeliska regeringen använder för att genomdriva en fördrivning av den palestinska befolkningen.

Angreppet på World Kitchens konvoj var ett led i den israeliska regeringens strävan att med brutal konsekvens upprätthålla terrorn mot den palestinska befolkningen i Gaza-området, och att med terrorn som medel förverkliga folkfördrivningen. Angreppet på konvojen var därför en folkmordshandling.

Wassim Al  Hajali;
Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna

Den israeliska kolonialstatens dubbel-terror