Trångboddhet är vanligt i många hushåll i Akalla, Husby, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Foto: Järvahjälpen.

Klass och trångboddhet

V-politiker från storstadsregionerna: Klassorättvisor och trångboddhet bidrar till Coronasmittan. Bygg bort klasskillnader i boende

I Stockholm är trångboddheten värst i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Just smittspridning är en risk vid trångboddhet. Situationen blir livsfarlig, skriver Clara Lindblom, Emma-Lina Johansson, och Daniel Bernmar på Aftonbladet debatt.

Fem procent av befolkningen i landet bor i det som definieras som extrem trångboddhet.

– Hela familjer som tvingas dela ett rum på 20 kvadrat. Det är också i dessa områden vi sett stor smittspridning nu under pandemin skriver V-politikerna.

Trångboddhet är en tydlig klassfråga. För de som inte vill eller kan köpa eget boende är hyresmarknaden det enda alternativet. Då måste det gå att få tag på en större hyresrätt. Men bristen på hyresrätter är påtaglig och för ekonomiskt svagare grupper i samhället finns då inget annat alternativ än att tränga ihop sig fler på samma yta eller bo osäkert i andra eller tredje hand.

– Vänsterpartiet i Stockholm, Malmö och Göteborg vill se ordentliga åtgärder för att komma tillrätta med trångboddheten. Vi föreslår därför att regeringen inrättar ett statligt investeringsstöd för större hyreslägenheter i kommuner med trångboddhet, skriver V-politikerna.

Tommy Jansson

Länk till debattartikeln:

You May Also Like