Boken kommer att finnas till försäljning i museibutiken på Eskilstuna Konstmuseum…

Ny bok med barnteckningar om barns upplevelser av coronapandemin

Svenskt Barnbildarkiv släpper nu boken “Vad är det som händer?” Barns bilder om coronapandemin, som innehåller ett hundratal bilder från de cirka 1300 barnteckningar som samlades in till arkivet under åren 2020 och 2021. Till boken hör också ett kompendium med texter om barndom, kulturarv och pandemin.

Möten med barnens bildmotiv kan skapa en förståelse för hur våra yngre samhällsmedborgare har upplevt de speciella åren i coronapandemins skugga. Vi ser engagerade och välinformerade individer med åsikter om öppethållandet av skolor och inställda aktiviteter. Många var rädda och saknade sina äldre släktingar, och nästan alla var eniga om att pandemin förändrat livet till det sämre.

– Att läsa av berättelserna som finns i barns bilder är en dörröppnare in till barnens värld, och med den här boken vill vi öppna den dörren, säger Karin Isaksson som är arkivarie på Svenskt Barnbildarkiv.

Berättar barnens historia

Boken är uppdelad i två delar, med en bildkatalog och ett tillhörande textkompendium. I kompendiet medverkar Orvar Löfgren, Johanna Emanuelsson, Khashayar Naderehvandi, Balsam Karam, Anna Sparrman och Alan Pedder med reflektioner kring barndom, kulturarv och pandemin.

– Även fast vi har tagit in prominenta skribenter så har vi valt att låta barnens bilder ta störst plats i boken, för att det är viktigt att ge barnens berättelser det största utrymmet. Det här är barnens historia, den ska inte berättas av oss vuxna, förklarar Karin Isaksson.

Boksläpp på Barnkultursymposiet 30–31 mars

Den nya boken släpps vid det årliga Barnkultursymposiet som anordnas av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms Universitet. Den 30 till 31 mars äger symposiet rum i en av Stockholms största möteslokaler, Aula Magna vid Stockholms Universitet. Boken finns till försäljning under symposiet. Den kommer sedan också att finnas att köpa i museibutiken på Eskilstuna Konstmuseum.

Om Svenskt Barnbildarkiv

Svenskt Barnbildarkiv är ett nationellt arkiv för samlingar av barns och ungas bilder, och syftar till att i linje med FN:s barnkonvention verka för att synliggöra och integrera frågor om barns agens, upplevelser och villkor i samhällsbygge och kunskapsproduktion. Grunduppdraget är att bevara materialet för framtiden och att göra det tillgängligt för forskning och annan kunskapsproduktion. Arkivet har funnits sedan 1977 och innehåller idag cirka 700.000 bilder – från slutet av 1700-talet fram till idag. Svenskt Barnbildarkiv tillhör Eskilstuna Konstmuseer, som är en enhet inom Eskilstuna Kommun.

Läs också:

Eskilstuna Kommun påbörjar en återgång och sparar erfarenheter för framtiden

You May Also Like