Fondförvaltare.

Staten, kapitalet och fossilindustrin – Ska våra pensionspengar satsas på kol- gas- och oljeutvinning?

Jag hör på radion att 7:e AP-fonden/pensionsspararna förlorat 10 miljarder genom sitt innehav av aktier i de stora multinationella fossilbolagen. Aktievärdet har sjunkit, och därmed har 10 miljarder kronor ”gått upp i rök”.

Nu tror jag i och för sig inte att pengarna “går upp i rök” när aktiekurserna faller. Det är inte riktiga pengar som “går upp i rök” – det är bara kursvärdet som “går upp i rök”.

Kursvärdet i sin tur styrs till stor del av irrationella känslor och händelser. Det finns ett talesätt: “Om någon släpper en brakskit på fondbörsen i Tokyo bli 10 000 bönder i Malaysia arbetslösa”.

Men det var inte börskursernas berg- och dalbana jag skulle skriva om. Det är om våra AP-fonder ska placera pensionsspararnas pengar i en snart utdöd fossilindustri som kol, gas och olja.

Det är verksamheter som förhoppningsvis går mot sitt slut inom en snar framtid. Det är ett MÅSTE om vi ska stoppa klimatförstöringen och den globala uppvärmningen för att förhindra en stor miljökatastrof.

I en rapport från Greenpeace Sverige: “Staten, kapitalet och oljan – Hur investerar staten din pension”, kan man läsa om denna högst tvivelaktiga placering av våra pensionspengar.

Pensionsfonderna har aktier i 43 av världens 100 största fossila företag.

Det är bolag som står för 28 procent av världens samlade industriella utsläpp.

Ur högen kan nämnas:

Gazprom, ExxonMobile, Shell, Chevron, BP.

I ett debattinlägg i tidningen Effekt under rubriken “Bort med kol, olja och gas från våra pensioner”, skriver Jens Holm, Vänsterpartiet:

“Det är hög tid att våra pensionspengar upphör att hålla den globala fossilindustrin på konstgjord andning”.

Även PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och Naturskyddsföreningen protesterar mot den här placeringen av våra pensionspengar, som man tycker är oetiskt.

På tal om “etiska fonder”. Det pratas mycket om etiska fonder – fonder som inte är insyltade i vapentillverkning och vapenhandel, barnarbete, miljöförstöring, mutor och korruption, penningtvätt, skatteflykt och “skatteplanering” och andra oetiska skumraskaffärer.

Drar man det här till sin spets finns det nästan inget kvar att placera våra pensionspengar i. Det finns nog inte många företag som är garanterat rena och etiska?

Som jag ser det så är problemet att vi över huvud taget har ett pensionssystem där våra surt förvärvade pengar ska placeras i aktier för att “växa”.

Det är själva aktiespekulationen i sig som är det oetiska – och med det synsättet finns det inga “etiska” fonder.

Jag noterar att det som tidigare kallades “aktiespekulation” i dagens debatt heter “aktiesparande”.

Det måste finnas andra sätt att hantera våra pensionspengar. Riktigt vad och hur vet jag inte. Kanske det är säkrare att “sy in dem i madrassen” än att placera i oetiska aktier?

Och vill man inte själv bli aktiv aktiespekulant genom att välja bland dessa många hundra fonder, (jag tror det nu finns 500-600 fonder att välja mellan. Tidigare fanns det över 900) hamnar man automatiskt i 7:e AP-fonden, den så kallade “soffan” för soffliggare. Och då blir man “passiv” aktiespekulant.

Så hur man än vrider sig så har man rumpan bak.

Skillnaden är att de som aktivt valt fonder – och valt fel – får skylla sig själva om pensionen blir taskig.

De enda som är garanterat vinnare i detta roulettspel med våra pensionspengar är de som förvaltar våra pengar, och de så kallade “rådgivarna” som talar om för oss vilka hästar vi ska satsa på i denna penninggalopp.

PS. Så här beskriver 7:e AP-fonden sin Globalportfölj:

Globalportföljen.

Globalportföljen i AP7 Aktiefond består av globala aktier med normalt 25 procent hävstång. Tillgångsslaget globala aktier ska ge aktieexponering som motsvarar indexet AP7 MSCI All Country World Index. Hävstång, som innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört med den underliggande marknadens utveckling, uppnås med hjälp av finansiella instrument (derivatinstrument) som ökar placeringsutrymmet. AP7 Aktiefond har 99 procent av placeringarna utanför Sverige. Det innebär att valutarörelser på kort sikt kan få stor påverkan på fondens utveckling. Däremot finns inga skäl att långsiktigt anta att den svenska kronan varken ska försvagas eller förstärkas mot övriga valutor.

Klart som korvspad!

7:e AP-fonden skriver mera om sina aktieplaceringar under rubriker som:

“Placeringsstrategi” – “Diversifiering” (att sprida riskerna. Min anmärkning) – “Riskhantering”

Det är lika obegripligt för den oinvigde. Ändå är det sådant man ska ha koll på när man själv väljer fonder.

Rolf Waltersson

You May Also Like