Myrkottarna som man tror kan vara inblandade i den pandemi vi just nu genomlider. Foto: Pixabay.

Karantäntankar – del 1

Vi är väl många som i ensamheten går och funderar på det vi nu går igenom, vad man kan dra för slutsatser och vad som bör göras. Problemet är att det är så mycket som då måste behandlas. Jag har därför tänkt att dela upp mina funderingar i ett antal kortare bitar. Bra för mej och bra för läsaren. Så här kommer del 1 som jag vill ägna Corona-pandemins ursprung och vad vi kan lära oss utifrån vad vi vet.

Den aktuella pandemins ursprung är ju inte hundraprocentigt klarlagd. President Trumps påstående om att viruset är konstruerat i laboratorier i Wuhan kan vi nog hänföra till hans fallenhet för konspirationsteorier och vilja att maximalt misstänkliggöra dom som han för tillfället ser som sina fiender. De flesta vetenskapsmän verkar däremot vara inne på att viruset härstammar från djurvärlden och då främst hanteringen och ätandet av vilda djur. Man har diskuterat myrkotte och fladdermöss. Det är i så fall inte den enda epidemin med dylik bakgrund. Även ebolan anses ha sin grund i hantering och ätande av vilda djur. Fågelinfluensa och svininfluensa hade också sin grund i djurhantering.

Här måste vi göra en markering. Det är helt oacceptabelt att som moderate f.d. parlamentarikern Gunnar Hökmark utnyttja situationen till att sprida sinofobi (fördomar mot kineser). Hökmark kräver att Kina ska be resten av världen om ursäkt. När det gäller vidrig djurhantering har vi i väst minsann också mycket att göra upp med. Jag återkommer till det.

Nödvändigheten av att bekämpa sinofober som Trump och Hökmark får dock inte hindra kritik mot jakt på vilda djur när jakten dels hotar arter med utrotning, och dels hotar mänskligheten genom uppkomsten av epidemier. Vi får inte tveka om att ta upp problemet med förekomsten i olika asiatiska länder av vidskepliga föreställningar om att konsumtion av elfenben, noshörningshorn, myrkottefjäll med mera hjälper mot olika sjukdomar och svaghetstillstånd främst hos män.

Dessa vanföreställningar i kombination med allt starkare köpkraft hos asiatisk medelklass är grunden för att flera djurarter jagas och hotas av utrotning. Detta måste stoppas. Dels för att vi vill bevara artmångfalden, dels för att verksamheten skadar den ekologiska balansen med effekter som också direkt hotar oss människor. Och som nu med största sannolikhet orsakat en pandemi.

Men västerlandets djurfabriker är också ett hot. Dels innebär de stort lidande för djuren men den hårda avlingen och medicineringen utgör också en fara för oss. Antibiotikaanvändningen för oss mot skräckscenarier med resistenta bakteriestammar. Ett skräckscenario som vi kan komma att få uppleva på samma sätt som vi idag lider under en pandemi som de flesta av oss trodde hörde hemma i dystopiska framtidsskildringar inom skönlitteraturen.

Kan vi dra några slutsatser?

Ja, vi bör nog upphöra med jakt och konsumtion av vilda djur vars virusstammar vi inte har en susning om. Vi bör slopa systemet med djurfabriker där djur uppföds onormalt och utan hänsyn till deras artbehov. Och där medicinering hotar med allvarliga konsekvenser också för oss.

Kraftigt minskad köttkonsumtion. Så vegetariskt som möjligt. Det är nog en första lärdom.

Jag återkommer med fler.

Peter Widén

Om myrkottarna:

Det finns åtta underarter av Myrkott. Alla är utrotningshotade speciellt i Asien, därför importeras allt fler från Afrika. Bara de senaste tio åren tror man att en miljon illegalt smugglats in från Afrika till Asien. Främst går de till Kina och Vietnam där deras kött betingar ett högt pris. Köttet är så dyrt att det mest konsumeras av rika affärsmän på svindyra restauranger och i samband med kontraktsöverenskommelser med mera. Under ett enda år beslagtogs 8000 levande myrkottar på väg in i Vietnam och Kina. Myrkottefjällen används dessutom i traditionell kinesiska medicin.

You May Also Like