Några ur nätverket Gretas Gamlingar. Foto: H. Foste Hjälte.

Gretas Gamlingar: Bygg ett rättvist samhälle som tryggar människors hälsa!

Nu måste vi mobilisera politisk energi och resurser för klimatet, samtidigt som vi får hjulen att rulla efter en svår pandemi!

Under något som känns som en lång tid har vi varit fastnaglade i coronavirusets första chockvåg. Nu är vi på väg in i nästa fas. Vi öppnar upp samhällena och tusentals miljarder kommer att strila ut och investeras för rädda människor och företag.

I coronanvirusets kölvatten kommer hela planeten tvingas till en ekonomisk omstart, som ger mänskligheten en unik möjlighet. Vi gamla är många. Vi har livserfarenhet och vet vad vi gjort fel de senaste 50-60 åren, och vi känner ofta att vi har en skuld till barn och barnbarn. Vi har själva inte så många år kvar i våra liv, men vi i nätverket Gretas Gamlingar kräver nu att den unika möjligheten utnyttjas för att bygga upp hållbara samhällen.

Gretas Gamlingar kräver att politikerna fastställer att återuppbyggnadens mål är att bygga upp rättvisa samhällen som tryggar människors hälsa och den biologiska mångfalden, och samtidigt klarar klimatomställningen inom ramen för 1,5 % målet, enligt Parisavtalets överenskommelser.

Och vi tillåter självklart inte att någon del av miljardbeloppen, våra skattemedel, investeras i verksamheter som producerar fossila bränslen som kol, olja och gas.

Att gifta ihop en nystart av ekonomin med klimatfrågan har miljörörelsen krävt i decennier. Vi var i ett liknande läge efter finanskrisen 2008, men då saknades såväl mod som strategi och verktyg för klimatinvesteringar.

Nu är vi i ett annat läge. Idag formulerar regering och delar av näringslivet krav som går i samma riktning som miljörörelsens.

Nyligen skrev 37 av Europas tyngsta direktörer att den ekonomiska omstarten av samhällena som måste komma efter coronavirusets härjningar innebär en unik möjlighet och ”en möjlighet att omvärdera vårt samhälle och utveckla en ny modell för välstånd utifrån gröna principer”. De som undertecknade detta var bl.a. direktörerna för Volvo, IKEA, HM, EON, Unilever och Nestlé.

I Sverige arbetar också branscherna med konkreta ”Färdplaner” med åtgärd för hur just deras klimatomställning ska ske. 15 branscher är nu i en genomförandefas. Dessa 15 branscher står för 70 procent av Sverige totala utsläpp.

EU har utarbetat och antagit ett ambitiöst klimatprogram Green Deal. Eu måste ta ledartröjan i världens klimatomställning och Sverige måste ta ledartröjan i EU och på alla sätt medverka till att Eus Green Deal genomförs.

2017 antog sju partier i Sveriges riksdag en klimatlag. Och i december förra året presenterade regeringen ett klimatpolitiskt handlingsprogram för de närmaste fyra åren. Den innehåller 132 åtgärdspunkter för trafiken, jordbruket, industrin, maten osv.

Men Klimatpolitiska rådet har nagelfarit och kritiserat handlingsprogrammet. Rådet slår fast att regeringens förslag till åtgärder, i sin nuvarande form, bryter mot klimatlagen. De kräver därför, att man stärker ledarskapet för genomförandet av klimatomställningen. Rådet vill bl.a. se ett Klimatkabinett med statsministern som ordförande och relevanta ministrar. Rådet kräver också att åtgärderna specificeras, effektbedöms, prioriteras och inarbetas i regeringens budgetproposition. Regeringsföreträdarna säger att man kommer att göra detta.

För att nå klimatmålen skriver regeringen i sitt klimatpolitiska handlingsprogram om vikten av ett brett engagemang och en förankring i hela samhället. Det behövs en inkluderande klimatpolitik som tar hänsyn till de skilda förutsättningar som finns i städer och på landsbygden, liksom i olika inkomstgrupper. Såväl de gamla folkrörelserna, som de nya folkrörelserna som Fridays for future och Gretas Gamlingar kan spela en roll i denna förankring.

Vilka klimatsatsningar skulle utifrån detta kunna prioriteras i de coronainitierade pengaströmmarna? Investeringar i beredskapslager för vård, och minskad sårbarhet och ersättning av just-in-time organisationer, ökad själförsörjandegrad av livsmedel och teknologi är angeläget på alla nivåer. Digitalisering i klimatets tjänst. Transportsektorn står idag för 30 % av de svenska koldioxidutsläppen och där finns färdiga förslag för att öka takten i övergången från fossil till förnybar bränsle, ökad tillgång till ladd-infrastruktur och ökad tillgänglighet med förnyad kollektivtrafik. Investeringar i transportsektorn är också viktiga för en rättvis klimatomställning för landsbygden.

Sammanfattningsvis har coronaviruset ändå gett mänskligheten en unik möjlighet. Investeringsmiljarder är på väg och kunskap om åtgärder för klimatomställningen finns både i näringslivet och i politiken.

Mot den bakgrunden kräver Gretas Gamlingar NU att investeringsmiljarderna styrs utifrån den kunskap som finns till klimatomställningar och för att bygga ett hållbart samhälle.

Gretas Gamlingar är ett politiskt och religiöst obundet nätverk som inspirerats av Greta Thunberg och verkar för en rättvis klimatomställning för att uppnå kraven i Parisavtalet och Agenda 2030.

Gittan Frejhagen initiativtagare, Lotta Lagercrantz Burgsvik Gotland, Karin Melén Gamla Enskede, Gun Setreus Enskededalen, Birgitta Lindvall Sundbyberg, Peter Lamming Bergshamra, Marika Lagercrantz Blackeberg, Madeleine Pousette Södermalm, Eva Bladini Gävle, Anders Romelsjö Kungsholmen, mfl.

You May Also Like