I Eskilstuna är flera områden klassade som så kallade utsatta områden av Polisen… (Foto på M. Johansson: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson besökte Årby i Eskilstuna

Under ett besök i Eskilstuna på tisdagen besökte justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) stadsdelen Årby – en stadsdel som den senaste tiden drabbats mycket hårt av våld och skottlossningar.

Flera områden i Eskilstuna är klassade som så kallade utsatta områden av Polisen, och i en intervju i Dagens Nyheter i helgen öppnade migrations- och integrationsminister Anders Ygeman (S) för att etnicitet ska vara ett av flera kriterier när man ska definiera just den typen av områden och stadsdelar.

– Jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung, sa Ygeman bland annat i intervjun med DN.

Johansson tonar ner Ygemans utspel

Men i en intervju med SVT Sörmland tonar Morgan Johansson ner ministerkollegans utspel, och kritiken som det fått i media.

– Jag tror att hans uttalanden har litegrann förvanskats, säger Morgan Johansson till SVT Sörmland.

– Inriktningen bör vara att vi ska bryta segregeringen, och gör man det kommer man också att få en situation där man har ett mer blandat boende. Det tror jag är en riktig väg att gå, säger Morgan Johansson.

Jimmy Jansson håller med Ygeman

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), säger i en kommentar på sin Facebook-sida:

– Även om Ygemans ord låter hårda nu kan de på sikt förbättra livet för många, och säkert vara en omstart – den starten många skulle behövt som nyanlända. Den uppväxten barn till invandrade föräldrar förtjänar, säger Jimmy Jansson.

Under tisdagen fortsatte sedan justitie- och inrikesminister Morgan Johansson att träffa folk som är bosatta i Årby i Eskilstuna – bland annat en grupp människor som den senaste tiden ägnat sig åt att nattvandra i och kring bostadsområdet. Morgan Johansson pratade också med Eskilstunapolisen som fick ge sin bild av läget i Årby och Eskilstuna. Under besöket hade justitie- och inrikesministern även ett möte med Trygga Unga som är en del av Eskilstuna Kommuns arbete för en ökad trygghet för 13 till 20-åringar som är i riskzonen för kriminalitet och missbruk.

Fortsatt oroligt i Årby

Trots Polisens höga närvaro i stadsdelen Årby den senaste tiden ägde ytterligare en skottlossning rum i området för bara ett par veckor sedan. (se tidigare artikel)

– Några av arbetsuppgifterna man har som polis är att skapa trygghet och att vara synlig, och med den senaste tidens oroligheter i Årby så har vi extra mycket fokus på just detta, säger Polisen i Eskilstuna.

You May Also Like