Stubbe med fönster och dörrar – en del av lekmiljön i Svallinge Skogslek… (Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna Kommun)

Invigning av Svallinge Skogslek i Eskilstuna

Nästa vecka invigs Svallinge Skogslek i Eskilstuna. Det är ett projekt som kommunens park- och naturenhet genomfört tillsammans med barnen på Gredby Förskola. Det för att göra leken i skogen enklare och roligare.

Barnen på förskolan har målat stenar som sedan lackats, monterats ihop och placerats vid ingången till skogsleken. För att det ska vara lättare att ta sig in i skogen har Park- och naturenheten på Eskilstuna Kommun även röjt fram en ingång till skogsbacken.

– Vi har skapat en inbjudande portal, satt upp små fönster och dörrar på stubbar och målat större stenar som vi placerat ut, berättar Hanna Nordin, parkingenjör på Kommunen.

Juice och popcorn till barnen

Invigningen äger rum på onsdag nästa vecka (21/6).  I samband med invigningen kommer barnen att bjudas på juice och popcorn för att fira den nya skogsleken.

Gredby Förskola ligger i stadsdelen Gredby i Eskilstuna, precis intill Lundbyskolan. Förskolan består av tre hemvister på två våningsplan. Hemvist Borgen ligger på nedre våning, och hemvisterna Parken och Eken ligger på den övre våningen.

Läs också:

Flera förskolor i Eskilstuna kommer att stänga för gott – samtidigt öppnar nya

You May Also Like