Invigning av Adam Augustssons fasadmålning i Vilsta

Söndagen 11 september invigdes, Adam Augustssons fasadmålning belägen nedanför Vilsta skidbacke. Målningen är ett initiativ taget av konstmuseet i Eskilstuna och beviljades med glädje av kulturnämnden och dess ordförande, Mona Kanaan.

Kanaan själv höll tal tillsammans med en representant från konstmuseet. Kanaan sa att syftet med konstverket är att sätta en mer synbar identitet på friluftsområdet, samtidigt som de vill främja konstintresset bland de sportsligt aktiva ungdomarna.

Konstnären själv, Adam Augustsson, berättade att projektet tagit fem veckor och att det gått åt en stor mängd färg. I övrigt berömde ett par lokalt aktiva sportklubbar konstverket, varpå de informerade om kommande aktiviteter denna höst.

Text: Linus Bouvin
Foto: Freddy Jakobsen

 

You May Also Like