Gång- och cykelbron till Vilsta Friluftsområde – en bro som dagligen används av många Eskilstunabor…

Vilstabron stängs av och hela Vilsta Friluftsområde i Eskilstuna ska utvecklas

I början på veckan stängdes Vilstabron i Eskilstuna av. Bron är i behov av renovering.

Vilstabron, som är en gång och cykelbro, är idag 60 år gammal. Enligt Eskilstuna Kommun är det hög tid att piffa upp bron.

Man kommer att byta beläggning, kantbalkar, och dessutom ska bron förses med nya räcken. Arbetet väntas pågå fram till slutet av november i höst.

Vilsta Friluftsområde får ett ansiktslyft

Vilsta Friluftsområde är ett av Eskilstunas mest centrumnära områden för naturupplevelser och vardagsrekreation. Nu under augusti startar etapp 2 av utvecklingen av området. En ny parkeringsplats i anslutning till motionsspåren och Vilstabacken kommer att anläggas. Områdets två grusparkeringar kommer att rustas upp för att få plats med så många parkeringsplatser som möjligt på befintliga ytor. Området kommer även bland annat att få en ny informationsplats, belysning, nya träd och två nya beachvolleybollplaner nere vid Vilstabadet.

Ska locka fler besökare

– Vilsta nyttjas flitigt av både Eskilstunabor, besökare och föreningsliv. Med utvecklingsarbetet som vi nu gör är förhoppningen att fler ska upptäcka naturen i Vilsta och tycka att det är härligt att besöka och utnyttja möjligheten till aktiviteter i friluftsområdet året om, säger Veronica Bermell, projektör på Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Arbetet med etapp 2 är planerat att starta nu under augusti och pågå till 2023. Fokus är att förbättra parkeringssituationen och utveckla platsen kring Vilstabadet. Även på Vilsta Holme anläggs en ny tillgänglig parkeringsplats vid fiskebryggan, och Vilstabadet får också nya strandmöbler.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet för biltrafik, och befintliga parkeringsplatser kommer att vara avstängda periodvis. Framkomligheten för gående och cyklister påverkas inte under arbetet (förutom vid arbetet med Vilstabron).

Utveckling och ombyggnation av Vilsta Friluftsområde har pågått sedan sommaren 2021. Området har fått nya grillplatser, möbler och förbättrad belysning. En stor insats kring skyltningen i Vilsta har genomförts för att förbättra och underlätta för invånare och besökare att hitta i och till friluftsområdet.

Vilstabacken har blivit högre

För några år sedan bestämde man att Vilstabacken skulle höjas. Det gjordes med hjälp av speciell fyllnadsmassa. Det arbetet är också klart – Vilstabacken är idag 10 meter högre än vad den var för några år sedan. Detta kanske inte alla Eskilstunabor är medvetna om. För de som nyttjar Vilstabacken vintertid är detta ett välkommet tillskott. I samband med detta arbete sattes också en ny centralt placerad skidlift upp i backen. Vilstabacken har också fått ny belysning som under de mörka vintermånaderna gör att backen nu syns från stora delar av stan.

I samband med detta arbete köpte man också in en ny pistmaskin och fler snökanoner. Sedan tidigare har man satt upp LED-belysning i spår och backe. Och för några år sedan invigdes det idag 1,3 km långa konstsnöspåret som ligger vid sidan av Vilstabacken, och det har varit mycket uppskattat av många skidåkare.

You May Also Like