Foto: Mariann Szöke / Pixabay.

Intresset stort för att ta del av Palmeutredningens handlingar

Efter en hårt kritiserad presskonferens för drygt en månad sedan lades utredningen om mordet på Olof Palme ner. Nu är Polismyndigheten nödgad att anställa flera jurister för att jobba med sekretessprövning av utredningsdokumenten som det är stor efterfrågan på, rapporterar radions Ekot.

Vi tror ungefär att vi kan behöva anställa en handfull jurister. Så är bedömningen i dagsläget, men det kan variera sen över tid hur det här utvecklar sig. Vi är ju helt beroende av hur många som begär ut handlingar ur utredningen, säger Eva Lindeblad, enhetschef på Polismyndighetens rättsavdelning.

Sedan den 10 juni, när förundersökningen lades ner, har över tjugo personer inom polisen arbetat på heltid med att ta beslut om vad som kan lämnas ut och inte.

Både privatpersoner och journalister har sökt att få ta del av handlingarna. Det har kommit in cirka tvåhundra begäran om utlämnande av handlingar och av dem så är nittio ärenden som utredningen betraktat som avslutade.

Varje medborgare har ju en grundlagsskyddad rättighet att ta del av allmänna handlingar så att det är ingenting vi kan ha någon synpunkt på utan det är något som vi ska tillmötesgå och göra vårt bästa för att lösa så snabbt som möjligt, säger Eva Lindeblad.

Att sekretesspröva är mycket viktigt så att inga privatpersoner drabbas. Personer kan ju råka illa ut om deras identitet skulle röjas. eFOLKET har exempelvis skrivit om en kvinna som lämnat uppgifter om en möjlig inblandning från Sydafrika i mordet på Olof Palme. Kvinnan var vid tidpunkten för mordet prostituerad och det skulle vara förödande både för henne och hennes närstående om hennes identitet skulle röjas.

Däremot är det naturligtvis viktigt att det väsentliga, som hon lämnat uppgifter om, inte sekretessbeläggs. eFOLKET har begärt ut handlingarna om kvinnans vittnesmål.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like