Debatt: Det finns ett alternativ, socialdemokrater!

Den bedrövliga anpassningen till Sverige-Demokraternas och moderaternas politik måste avbrytas!

Låt oss öppna våra hjärtan!

SD-ledaren Jimmy Åkesson gav statsministern godkänt i en intervju i Svenska Dagbladet den 20/11. ”Löfven har avsevärt bättre politik än Lööf”, sa Åkesson.

Under hösten 2015 vände den svenska asylpolitiken från att ha varit ganska öppen och välkomnande till att bli en av Europas restriktivaste. Det regeringen kallar ”ordning och reda” har inneburit att regeringen lämnat ifrån sig makten över migrationspolitiken till Migrationsverket. De har fått avgöra om ett barn är ett barn eller inte och om detta barn ska skickas tillbaka till exempelvis Afghanistan, ett land som UD avråder svenskar från att åka till på grund av det svåra säkerhetsläget där.

Statsbidragen till kommunerna har minskat, och det har bidragit till att många kommunpolitiker är ovilliga att låta ensamkommande ungdomar få stanna i sin invanda miljö. En miljö som blivit relativt trygg med skola, boende och vänner. När ungdomarna fyller 18 år blir de istället förflyttade till ett asylboende i en helt annan kommun, medan de väntar på beslut från Migrationsverket.

När nu valet 2018 närmar sig, talar politiska företrädare som finns på olika nivåer i flera olika riksdagspartier för en inhuman flyktingpolitik, som inte bygger på människors lika värde. Vill de fiska röster på samma sätt som SD har gjort?

Det finns ett alternativ!

Till vår glädje ser vi i SvD den 21/11 att det inom socialdemokraterna höjs röster för att alla ensamkommande, som var under 18 år när de kom till Sverige, ska få amnesti. På en enkätfråga som ställts till socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden i vårt land svarade 33 procent att de vill ge dessa ungdomar amnesti, 26 procent svarade nej till amnesti och 41procent svarade vet ej/ingen åsikt.

Om regeringen Löfven inte ska uppfattas som en SD-kopia i flyktingfrågan, gör de bäst i att lyssna på den humana opinionen inom socialdemokratin. Det är en skam om regeringen inte följer FN´s Barnkonvention. Vad skickar det för signaler till invånarna i vårt land? Historien har visat att om omänsklighet tillåts råda, kan det sluta hur illa som helst.

Inger Idbohrn och Håkan Asvelius

You May Also Like