– I det fall Kommunfullmäktige fattar beslut om att gå vidare med breddat ägande inleds processen med att upphandla rådgivare för det fortsatta arbetet som väntas pågå under hela nästa år, säger Tommy Malm, VD på Eskilstuna Kommunföretag AB…

Vill sälja ut delar av Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Kommunföretag AB (EAKF) har under året arbetat med en förstudie om för- och nackdelar av ett så kallat “breddat ägande” av det kommunägda Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM). Arbetet har utgått från ägardirektivet för 2023 som beskriver att en förstudie ska genomföras om för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi & Miljö, eller delar av bolaget. Förstudien är nu klar, och den lyfter fram möjligheter till breddat ägande av verksamheterna inom värme, elnät, stadsnät och elhandel.

En förutsättning är att Eskilstuna Kommun, direkt eller indirekt, bibehåller minst 51 procent av ägandet (en majoritet) samt den fulla demokratiska kontrollen. Däremot är det inte aktuellt att inkludera verksamheterna VA, Återvinning, ReTuna och biogas. Detta uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande idag torsdag.

“Frigöra kapital”

I det fall breddat ägande genomförs, frigörs kapital till kommunen samtidigt som eventuella framtida risker och möjligheter kan delas med delägaren. Det kommer också att möjliggöra satsningar och prioriteringar inom verksamheterna i bolaget, menar man.

– I det fall Kommunfullmäktige i december fattar beslut om att gå vidare med breddat ägande av dessa verksamheter inleds processen med att upphandla rådgivare för det fortsatta arbetet som väntas pågå under hela 2024. Därefter tas nytt beslut av Kommunfullmäktige med ställningstagande inför ett eventuellt genomförande, säger Tommy Malm, VD på Eskilstuna Kommunföretag AB.

Tommy Malm.

Beslut kan tas vid årsskiftet 2024/2025

Redan nästa vecka (26 oktober) behandlar styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB resultatet i förstudien och Kommunfullmäktige beslutar om inriktning och fortsatt arbete i december. Under nästa år sker fortsatt arbete med stöd av rådgivare för att se över förutsättningarna att bredda ägandet utifrån resultatet från förstudien. Årsskiftet 2024/2025 kan möjligen beslut fattas om Eskilstuna Kommun ska genomföra ett breddat ägande eller ej.

Läs också:

Nu planerar S och M i Eskilstuna att sälja delar av det kommunala energibolaget

You May Also Like