Från vänster: Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, och Tina Hogevik, 2:e vice riksordförande för Djurens Rät. (Foto: Djurens Rätt)

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt besöker Visby och Västerås

Djurrättsorganisationen Djurens Rätt turnerar just nu runtom i Sverige med föreläsningsturnén ”En framtid utan djurfabriker”. Nu under maj månad når turnén Visby och Västerås. Föreläsningen tar upp de svenska djurfabrikernas historia och uppkomst, samt deras nutida och framtida konsekvenser. Även förslag på lösningar presenteras för att skapa en hållbar värld för djur, människor och klimatet.

Djurfabriker beskrivs av ledande forskare som en tickande bomb för nya pandemier och ett hot mot klimatet. De innebär dessutom förödande konsekvenser för djuren. Under föreläsningsturnén ”En framtid utan djurfabriker” får besökaren svar på frågor om varför vi egentligen har djurfabriker i Sverige, vilka konsekvenser de får och vad som behöver göras för att ställa om till en hållbar värld, för djuren, människorna och klimatet.

– Jag ser fram emot möjligheten att träffa engagerade individer för att diskutera denna förödande utveckling. Jag hoppas kunna plantera frön av eftertanke och inspirera till en stark vilja att aktivt delta i arbetet med att montera ned djurfabrikerna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Risk för nya pandemier

Industriell djuruppfödning utgör en av de främsta riskfaktorerna för uppkomsten av nya pandemier eftersom djurfabriker är idealiska miljöer för smittspridning. Fågelinfluensa har exempelvis upptäckts på flera svenska anläggningar, och detta stämmer även för Västerås och Visby, där fågelinfluensa hos vilda fåglar upptäcktes under förra sommaren. I djurfabriker hålls flera miljarder djur i fruktansvärda förhållanden där de avlas för att växa snabbt för att ge maximalt med vinst. I takt med att vår konsumtion av animalier fortsätter öka driver även djurfabrikerna på klimatkrisen. Det leder till allvarliga miljöproblem, såsom enorma utsläpp av växthusgaser, avskogning, förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald och förorening av jord och färskvatten.

– Sverige måste skapa ett hållbart livsmedelssystem genom att satsa mer på växtbaserad innovation och mindre på att hålla nuvarande ohållbara system om ryggen! Vi måste skapa en framtid utan djurfabriker! säger Camilla Bergvall.

Uppmaning till FN

Djurens Rätt driver just nu den globala kampanjen End of the Line for Factory Farming, tillsammans med organisationer över hela världen. Kampanjen uppmanar FN:s världsledare att fasa ut djurfabrikerna och gå över till ett mer lågintensivt jordbruk och hållbart system för matproduktion.

Turnén ”En framtid utan djurfabriker” når Visby den 21 maj. Platsen är då Almedalsbiblioteket. Dagen efter, alltså den 22 maj, kommer man till Västerås och Lovisagården. Mer information, turnéstopp och anmälan hittar man här.

Läs också:

Djurrättsorganisation uppmärksammade kornas hotade betesrätt

Camilla Bergvall på föreläsningsturnén “En framtid utan djurfabriker”

You May Also Like