Pi, som också kan skrivas med symbolen π, har oändligt, som kan skrivas med symbolen ∞ , många decimaler

Idag är det Pi-dagen. Den får vi inte sätta Pe för. Läser man på får man veta att antalet decimaler i Pi är oändligt.

Egentligen betyder π hur många gånger längre en cirkels omkrets är jämförd med  dess diameter.

π:s decimalrad är alltså lika oändlig som Universum. Det hade jag inte räknat med.

Rolf Waltersson

Mellan 1967 och 1995 var oändlighetssymbolen också en symbol för KF, den svenska kooperationen.

You May Also Like