Eskilstuna folkhögskola startar utbildning i samarbete med ETC och Johan Ehrenberg

Behovet av solcellsinstallatörer kommer att öka mycket kraftigt i Sverige de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Samtidigt är solcellsprojektering och installation av solceller en verksamhet som passar utmärkt för t.ex. små nystartade företag. Det är fullt möjligt att branschen framöver utvecklas till ett system med många lokala underleverantörer, inte enstaka stora installationsföretag.

Utan tvekan kommer rekryteringsbehovet öka baserat på efterfrågan av solceller.

Kursen Solceller i teori och praktik är en del av Eskilstuna folkhögskolas satsning på en hållbar miljö. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs på egen hand ska kunna projektera, koppla och montera en egen solcellsanläggning.

Kursen startar 28 augusti och omfattar ett läsår, den kommer att hållas på Energikullen i Katrineholm, Eskilstuna folkhögskola och hos ETC, Stockholm.

Sista ansökningsdag är 30 juni och du söker via eskilstunafolkhogskola.nu

You May Also Like