Översiktskarta över USAs territoriella expansion. Markerat med brunt, de delstater som utropade USAs självständighet gentemot Storbritannien

Hur USA uppstod, växte och blev allt större

När USA 1776 förklarade sig självständigt från Storbritannien bestod landet av 13 kolonier (delstater). Markerade med brunt på bifogad karta.

Därefter har USA “växt” undan för undan och består nu av 50 delstater. Utöver dessa delstater har USA flera territorier:

  • Puerto Rico (Karibiska havet)
  • Nordmarianerna (västra Stilla havet)
  • Amerikanska Jungfruöarna (Karibiska havet)
  • Amerikanska Samoa (ligger öster om Samoaöarna, Polynesien, Stilla havet)
  • Guam (västra Stilla havet), som 1898 erövrades av USA under spansk-amerikanska kriget.

Samt ett antal mindre öar i Oceanien och Västindien.

Hur har det gått till när USA “växt” från 13 till 50 delstater?

I många fall har det handlat om dollar. Man har helt enkelt köpt territorier:

Alaska köpte man från Ryssland 1867 för 7,2 miljoner dollar. Ungefär 126 miljoner dollar i dagens penningvärde.

Florida köpte man från Frankrike 1819 för 5 miljoner dollar

Louisiana köpte man från Frankrike 1803 för 15 miljoner dollar

Delar av New Mexiko och Arizona köpte man från Mexiko (Gadsenfördraget 1853) för 10 miljoner dollar.

1946 bjöd Harry S Truman 100 miljoner dollar för att få köpa Grönland.

Danmark tackade nej. Donald Trump var således inte den förste USA-president som ville köpa Grönland.

Däremot tackade Danmark ja till att sälja Danska Jungfruöarna (gammal dansk slavkoloni) till USA. Öarna heter nu Amerikanska Jungfruöarna.

Men mycket av dagens USA har erövrats genom krig.

“När USA krossade Mexiko”, är rubriken på en artikel i Populär historia.se:

I mitten av 1800-talet var gränsen mellan USA och Mexiko också omstridd. Då ville ett expansionistiskt USA köpa Mexikos norra delar – och tvekade inte att gå ut i krig för att få det man var ute efter…. Området hade tidigare placerats överst på den amerikanska regeringens expansionsprogram…. Den mexikanska regeringen hade begått ett ödesdigert misstag när den kort tid efter självständigheten tillät slavägande nordamerikanska sydstatsbor att bosätta sig i Texas. (Mexiko var emot slaveriet. Min anmärkning)”, skriver Populär historia.

Det mexikansk-amerikanska kriget utbröt och pågick 1846-1848. Kriget slutade med att Mexiko vid fredsavtalet tvingades avträda stora delar av sitt territorium till USA (Se kartan med texten “Mexican Cession 1848”)

Landområdet Mexiko tvingades avträda var till ytan 1,4 miljoner kvadratkilometer, vilket innebar att Mexikos yta näst intill halverades. Och USA blev i och med segern i kriget cirka 15 procent större till ytan. Områden som Mexiko tvingades avträda var Californien, Nevada, Utah, nästan hela Arizona, en stor del av New Mexiko och en del av Wyoming.

Texas historia är lite rörig att reda ut. Texas har genom årens lopp “tillhört” sex olika statsbildningar. Mexiko (Mexikanska frihetskriget 1821), USA, Spanien, Frankrike, Amerikas konfedererade stater (Sydstaterna under inbördeskriget) och en kort period som självständig republik, “Republiken Texas”.

1870 beslutade USA:s kongress att Texas åter skulle ingå i USA.

Därefter har USA expanderat ytterligare på olika sätt. Till exempel genom Gadsenfördraget (som jag nämner ovan) då Mexiko mer eller mindre under krigshot tvingades sälja delar av New Mexiko och Arizona till USA)

Och hur gick det egentligen till när Hawaii blev USA:s 50:e delstat?

“Arkeologiska fynd pekar på att ögruppen Hawaii befolkades på 300-talet av polynesiska bosättare.

När Cook landsteg 1778 var öarna delade i fyra riken, vilka dock förenades av Kamehamemha II (1797-1824) som blivit kung över ett enat kungarike…. Spänningen mellan amerikanska missionärer och lokalbefolkningen ökade med en ökad immigration från Kina och Japan…. 1893 landsattes amerikanska trupper, som avsatte den dåvarande kungen. Amerikanarna inrättade en republik med S. B Dole som president 1894….

Självständigheten tog i praktiken slut i och med att amerikanska och europeiska intressen tvingade kung Kalakua att underteckna den så kallade “Bajonett-konstitutionen”, som bland annat innebar att alla asiatiska immigranter fråntogs rösträtten. Amerikaner, européer och infödda hawaiianer måste ha en viss minimiinkomst för att få rösträtt. Det innebar att nästan bara amerikaner och européer hade rösträtt….

Kort därefter annekterades Hawaii av USA. 21 augusti 1959 blev Hawaii en av USA:s delstater”. Källa: Wikipedia.

Det är således ingen överdrift att påstå att USA övertog Hawaii med hjälp av bajonetter – “Bajonett-konstitutionen”.

Det här är inget man fick lära sig när jag gick i skolan. Och för mig blev det helt nya kunskaper när jag började nysta lite i hur det gick till när USA “växte” från 13 till 50 delstater.

Att dessutom urbefolkningen “kördes över” är ungefär som det gått till, och fortfarande går till, när “civilisationen” brer ut sig på de ociviliserade “vildarnas” mark.

PS. Ordet “annektera” som används i vissa officiella skrivningar är bara ett luddigare ord för “erövra”, “lägga beslag på”, “ta i besittning”.

Rolf Waltersson

You May Also Like