Bildskapare: Pete Linforth / pixabay.

USA:s militära grepp om Skandinavien hårdnar – Nytt avtal med Sverige på gång

I Sverige stationerad militär tillhörande USA:s krigsmakt skall åtnjuta rättslig immunitet. Det är ett av de krav som USA:s representanter i pågående förhandlingar med Sverige framfört.

I klartext gäller juridiken vad som ska gälla om till exempel gästande militär personal skulle göra sig skyldiga till brott på svensk mark, skrev Dagens Nyheters militärreporter Mikael Holmström i gårdagens DN.

De pågående förhandlingarna handlar även om annat. Som till exempel lagring i Sverige av militärt materiel.

I Norge har USA redan lager med bland annat stridsvagnar, och Finland och Danmark har liksom Sverige nu inlett förhandlingar. Vad gäller kärnvapen och NATO-trupper på svensk mark har Sveriges regering gjort klart att man är överens med överbefälhavaren Micael Bydén – det vill säga att Sverige inte i förhandlingarna med NATO skall säga nej till sådant.

Husbondens röst

Sveriges snabba förvandling till ett “stationärt hangarfartyg” och ett politiskt verktyg i händerna på världens mest aggressiva militärmakt underströks också i dagarna genom USA-generalen Christopher Cavolis närvaro på konferensen “Folk och Försvar”.

Cavoli, som är NATO:s överbefälhavare för Europa, klargjorde för den andäktigt lyssnande församlingen av förtjusta militärer, politiker och imponerade journalister att för Sverige kommer ett NATO-medlemskap att innebära en stor omställning – “framtiden blir tuff”.

Anpassningen till NATO och underkastelsen under Vita Huset och Pentagon rullar på. Den militaristiska vågen handlar bland annat om ekonomi. Kraftiga militära rustningar planeras.

Den militaristiska vågen avspeglas också i en propagandaoffensiv där stora delar av de etablerade och dominerande medierna deltar. En mentalitet ska skapas där varje kritisk röst ska kunna stämplas som mer eller mindre “landsförrädisk” – och antagligen styrd av “främmande makt”. Samtidigt som det politiska, militära och ekonomiska etablissemangets företrädare i Sverige med entusiasm låter sig styras av en kapitalistisk imperiemakt som ser det som en självklarhet att den kan  styra och ställa överallt på jorden  – med immunitet och straffrihet, förstås.

“Husbondens röst.” Bildskapare: Klaus Hausmann / pixabay.

You May Also Like