Bildskapare: prettysleepy1 / Pixabay.

Att så vind och skörda storm

Gunnar Olofsson:

Helvetet har åter släppts lös i Israel / Palestina. Nu dödas mängder av civila på båda sidor i ett krig som kunnat undvikas. Ty det här kommer inte oväntat. Varningsklockorna har ringt länge, och allt högre – och våra politiker har slagit dövörat till.

Den israeliska ockupationen av Palestina har varat över 50 år. Trots FN-beslut om en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, tydliggjort i ett otal FN-resolutioner, har Israel fortsatt med och utvidgat sin ockupation – med murar och stängsel, beslagtagande av mer mark, fördrivningar av människor och förstörelse av egendom, byggande av så kallade “bosättningar” för sin egen befolkning på ockuperad mark, ständiga razzior i palestinska samhällen, fängslanden, tortyr och mord på de som protesterat. I Gaza har över 2 miljoner människor i 15 år hållits inspärrade i något som med rätta kallats “Världens största utomhusfängelse” – utan tillgång till rent vatten, fungerande avlopp, tillräcklig föda och sjukvård för allvarliga tillstånd som cancer.

Palestinierna har gång på gång vänt sig till det internationella samfundet, inte minst våra politiker här i väst, med begäran om stöd för ett icke-våldsmotstånd mot ockupationen. Om bojkotter, avinvesteringar och sanktioner riktade mot Israel tills ockupationen upphört. Utan något som helst gensvar. Istället har samarbetet med ockupationsmakten – till skillnad från i fallet Ukraina – hela tiden ökat och blivit allt närmare.

Ty vind så de, och storm skola de skörda…(Hosea 8:7)

Vad har man trott skulle hända? Den som sår vind kan mycket väl få skörda storm. Våra politiker bär nu – genom sin undfallenhet, oförmåga och ignorans – ett tungt ansvar för det som sker. Enda möjligheten att återfå någon grad av trovärdighet är att man nu, innan allting eskalerar till en ännu värre katastrof, arbetar för omedelbar vapenvila, avbrytande av blockader och avspärrningar och snara åtgärder för att få ockupationen avslutad och förverkliga en lösning av konflikten enligt FN:s sedan länge fattade beslut.

Gunnar Olofsson,
Borås

You May Also Like