De nya husen varierar på mellan sju och nio våningar. Foto: Kfast.

Nya bostäder växer fram vid Slottsskolan!

Vid Slottsskolan i centrala Eskilstuna växer ett nytt kvarter just nu fram – ett byggprojekt som blivit något försenat på grund av arkeologiska fynd i marken. Men nu går bygget framåt i allt snabbare takt.

Det är det kommunägda bostadsbolaget Kommunfastigheter som låter uppföra de nya husen längs med Alfeltsgatan och Klostergatan, och projektet sägs vara deras största bostadsbygge hittills. Totalt handlar det om 189 hyreslägenheter som just nu byggs i det aktuella området. Under de nya husen kommer det att finnas garage och förråd.

Ny förskola

Tomten som nu bebyggs har tidigare använts som parkeringsplats. De olika byggnaderna kommer att variera på mellan sju till nio våningar. Byggnaderna kommer att sitta ihop i varandra. Samtidigt uppförs en ny förskola – enligt uppgift ska den nya förskolan ha plats för upp till 80 barn.

Parkområde uppe på taket

Eftersom gården ska fungera som rastgård/skolgård för den intilliggande förskolan kommer de boende istället att ha tillgång till en jättelik uteterrass uppe på taket. Där är det tänkt att hyresgästerna ska kunna ha odlingar och andra uteaktiviteter. Att ha grönområden uppe på hustak är något som blivit allt vanligare inne i städerna eftersom det ofta kan vara trångt nere på marken. Fenomenet kallas för ”förtätning”.

Någon gång runt årsskiftet 2023/2024 beräknas allt vara klart. Foto: Kfast.

You May Also Like