Så här är det tänkt att de nya hyreshusen i Skogstorp ska se ut när det är färdigt under hösten 2023. (Foto: Kfast)

Nya flerfamiljshus byggs i Skogstorp i Eskilstuna

Det kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter bygger just nu nya flervåningshus i stadsdelen Skogstorp i Eskilstuna. Platsen är mittemot Skogstorpsskolan vid Rosenforsvägen. Det handlar om 86 nya hyresrätter. Husen byggs helt i trä, fördelade på tre hus. Planerad inflyttning är hösten 2023.

Kommunfastigheter beskriver på sin hemsida stadsdelen Skogstorp som ett fint och familjekärt område, nära skog och natur, men också nära Eskilstuna Centrum. Från Centrum till Skogstorp tar det cirka tio minuter med bil – men här finns också goda bussförbindelser.

Skogstorp utvecklas inför framtiden

Eskilstuna Kommun har påbörjat ett arbete med att utveckla stadsdelen Skogstorp. Det handlar om både bostäder, vård- och omsorgsboende, gruppboende och förskolor.

3-våningshus med hiss

När tidningen eFOLKETS reporter befinner sig på plats under den kylslagna onsdagsförmiddagen kan man konstatera att bygget redan kommit långt. Personal på plats berättar bland annat att det kommer finnas tillgång till hiss i samtliga portuppgångar till de nya hyreshusen.

Bergvärme och solceller

De 86 nya lägenheterna är Kommunfastigheters första flerbostadshus med både stomme och fasad i trä. Hyreslägenheterna får även solceller och bergvärme. Detta leder till att bostadsprojektet i Skogstorp kommer ner till en lägre klimatpåverkan i byggprocessen och en låg energianvändning för framtida drift, uppger Kommunfastigheter på sin hemsida. Här förverkligar Kommunfastigheter också ambitionerna med så kallad batterilagring. Batterilagringen gör att energi kommer att kunna fördelas mellan husen och energitoppar minskas. Personal på plats berättar att detta är något av ett pilotprojekt i Sverige.

Lägenhetsfördelning

Storleken på de nya lägenheterna kommer att variera:

  • 1:or – 14 stycken
  • 2:or – 30 stycken
  • 3:or – 18 stycken
  • 4:or – 24 stycken

Byggnadsarbetet har pågått sedan februari i år och beräknas fortskrida fram till hösten 2023. Nu under oktober månad lyfts de färdigmonterade husmodulerna på plats. Det kommer därför att ske många transporter till och från byggarbetsplatsen nu under hösten.

Husmodulerna levereras färdigmonterade

Byggnationsfasen i det här projektet är kortare jämfört med traditionellt platsbyggande eftersom husmodulerna levereras färdigmonterade. Samtliga moduler är kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning vid leverans. Husmodulerna kommer från fabriken och lyfts direkt från lastbil med kran och monteras sektionsvis som ett gigantiskt lego innan taket läggs på. Därefter slutförs installationsarbeten, montering av balkonger och andra kompletterande åtgärder utförs på plats.

Villadominerad stadsdel

Ett mycket begränsat antal hyreslägenheter finns sedan tidigare i Skogstorp, huvudsakligen i Skogstorp Centrum. Annars domineras stadelen idag av flera olika villaområden. I centrala Skogstorp finns idag busshållplatser, en Coop-butik samt en del andra näringsidkare. I stadsdelen ligger också den kommunala Skogstorpsskolan med högstadium upp till årskurs 9. Det är alltså mitt emot skolan som de nya hyreshusen nu uppförs.

Läs också:

You May Also Like