Högerregeringens flyktingpolitik innebär nästan tvärstopp för mottagande av kvotflyktingar

Jag lyssnade delvis på dagens riksdagsdebatt. Men jag missade delar av partiledarnas inledande anföranden, så jag kan inte återge vad alla sade. Men jag noterade att Märta Stenevi (Mp) var vass och träffsäker i sin kritik av Tidöpartierna.

I replikskiftena fastnade jag för en kommentar från statsminister Ulf Kristersson (M) när han lovordade regeringens åtstramning av flyktingmottaganden som nu ska ligga på EU:s miniminivå. Anledningen är, enligt Kristersson, att få ordning på integrationen av “nyanlända” och att stoppa gängkriminaliteten. Som om var och varannan flykting vore kriminell.

Men jag reagerade extra när han sa:

Detta gäller även mottagandet av kvotflyktingar”.

Så här skriver Migrationsverket om kvotflyktingar:

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land”. (se lästips).

Kvotflyktingar är med andra ord de som av UNHCR bedöms ha extra skyddsbehov, de som är extra hårt drabbade av krig och konflikter. Ofta är det kvinnor och barn.

Skillnaden mellan kvotflyktingar och “vanliga” flyktingar är att kvotflyktingar har fått uppehållstillstånd redan innan de kommit till Sverige.

Sedan 2018 har Sverige åtagit sig att ta emot 5 000 kvotflyktingar varje år. På grund av pandemin blev det ett lägre antal kvotflyktingar som kom till Sverige de första åren efter 2018. För att kompensera denna “eftersläpning” tog Sverige emot 6 401 kvotflyktingar 2021.

Nu sätter högerregeringen nästan tvärstopp för mottagandet av kvotflyktingar till Sverige. Enligt Tidöavtalet ska mottagande av kvotflyktingar dras ner till max 900 per år.

Även det här är en “anpassning” till övriga EU-länders ökande ovilja att ta emot kvotflyktingar:

FN:s flyktingorgan UNHCR uppmanar EU-länderna att ta emot minst 40 000 kvotflyktingar från läger utanför Europa under nästa år (2022. min anmärkning). Men intresset är svalt då allt färre EU-länder är beredda att ta emot kvotflyktingar. I år (2022) hade EU-länderna lovat att ta emot 23 000 kvotflyktingar, men i slutet av augusti hade bara 7 800 fått en fristad i Europa”, enligt UNHCR.

UNHCR oroas över konsekvenserna av Sveriges neddragning och påtalar det stora globala behovet av vidarebosättningar och att kvotflyktingsystemet är ett säkert och kontrollerat sätt att skydda människor på flykt från krig”, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt senaste rapporten från UNHCR är nu cirka 90 miljoner människor på flykt på grund av krig, våld, förföljelse och människorättskränkningar. De allra flesta är internflyktingar inom sina egna länder eller till närliggande länder. Bara en liten bråkdel av denna “flyktingström” letar sig till Europa och till Sverige.

Ska inte Sverige, som trots höga priser på kaffe, bananer och el och mycket annat, ett av världens rikaste länder, kunna leva upp till UNHCR:s begäran om mottagande av kvotflyktingar?
Som medlem i FN borde det vara en skyldighet kan man tycka.

En del länder borde kanske ta ett större ansvar än andra. Vårat överflöd bygger ju trots allt på att vi genom årtionden och århundraden kunnat förse oss med naturtillgångar, som olja, mineraler och annat från dessa länder där nu eländet är som störst.
Jag tänker på slavhandeln, kolonialismen och andra oförrätter och ävergreppsom gjort oss i den rika världen så rika på de fattigas bekostnad

Men vår nya migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) tycker att vi i Sverige är “bäst i klassen” trots den kraftiga neddragningen av kvotflyktingar:

“Även med en nivå på 900 så ligger vi väldigt högt. Hade andra länder tagit emot motsvarande våra 900 i förhållande till sin befolkningsmängd så hade det sett helt annorlunda ut i världen”, säger hon till SVT Nyheter. (se lästips).

Det är till att ha ambitioner. Vi ska sänka oss mot den nivå där de som är “sämst i klassen” ligger, i stället för att kräva att det är de andra som måste skärpa till sig och leva upp till vad FN och UNHCR tycker är rätt och rimligt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like